Den stromů

Již po třetí se děti naší mateřské školy zapojily do celoměstské výtvarné soutěže „Den stromů“. Ve školním roce 2016/17 dokonce získaly 1. místo se společnou prací „Pohádka o lípě“.

V dalším roce děti vytvořily leporelo „O šípkovém keři“ a letos se děti prezentovaly prostorovou koláží „Co nám dávají stromy“. Velké poděkování patří p. učitelce Kurové a Honsárkové, které vždy vhodnou motivací vytvoří dětem prostor pro jejich fantazii v tvoření.


Zahájení školního roku v MŠ Hrabinská

 Milí rodiče a dětičky,
srdečně Vás vítáme na prahu dalšího školního roku. Věříme, že jste prožili krásné prosluněné prázdniny, odpočali si a už se děti těšily do školičky.
Těšíme se na spolupráci s Vámi a přejeme Vám úspěšný a v pohodě prožitý školní rok s úsměvem na rtech.

Zaměstnanci MŠ Hrabinská

A už tradičně jsme zahájili nový školní rok cvičným poplachem a prohlídkou hasičského umění.


Výlet do Archeoparku v Chotěbuzi – 19.6 2018

 Moc se nám vydařil, počasí přálo a pohádka o „pračlovíčkovi“ nás velmi pobavila.

Milí rodičové a děti
přejeme Vám krásné prázdniny plné sluníčka nejen na obloze, ale i v srdíčku, hodně odpočívejte a sbírejte síly do nového školního roku, ve kterém se budeme na Vás zase těšit.

Zaměstnanci MŠ Hrabinská


Rozloučení s předškoláky

 Ve čtvrtek 14.6 proběhlo již tradiční rozloučení s předškoláky a dětské radovánky na školní zahradě. Moc jsme se všichni bavili a děkujeme všem, kdo se na akci podílel.
Našim předškolákům přejeme hodně úspěchů ve škole, spoustu nových kamarádů a hodné paní učitelky.

Jana Poloková


Provoz mateřských škol a školních družin v červenci a srpnu 2018

Po projednání se zřizovatelem Městem Český Těšín rozhodl Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín, p.o., která vykonává činnost mateřských škol na Hornické ul., Hrabinské ul. a Ostravské ul. a školních družin na Ostravské a Slezské ul., o provozu těchto pracovišť v době hlavních prázdnin 2018 takto: MŠ Ostravská bude v provozu 6.8. až 24.8. MŠ Hornická bude v provozu 23.7. až 3.8. MŠ Hrabinská bude v provozu 2.7. až 20.7. Obě školní družiny budou v době prázdnin mimo provoz.


Výsledky zápisu do našich mateřských škol pro školní rok 2018/2019

V příloze přinášíme výsledky zápisu do mateřských škol.


Výstava k 50. výročí MŠ Hrabinská

Výstava k výročí mateřské školy v Těšínském divadle. 

Návštěvníci si mohli prohlédnout, jak s dětmi v mateřské škole pracujeme. Moc se nám povedla. Děkujeme paní Janě Šefrnové z Těšínského divadla za pomoc při její přípravě.


Mateřská škola Hrabinská oslavila 50 let

Mateřská škola Hrabinská slaví 50 let založení.

V tomto školním roce slaví naše mateřská škola 50 let svého založení. Otevřena byla 2. ledna 1968. Dětem připomínáme historii mateřské školy celý školní rok. Vypracovali jsme si školní projekt „Škola slaví a my s ní“, podle kterého pracujeme s dětmi. Postupně jsme si vyzdobili školku, proběhly retro výstavy hraček ve třídách, výstava dětských prací v Těšínském divadle. V úterý 17.4 2018 byl pro nás velký den. Mateřskou školu navštívili bývalí zaměstnanci. Byli jsme potěšeni, že mezi nás přišly obě bývalé paní ředitelky – Marie Banášová a Stefanie Szwanczarová a současný ředitel organizace pan Mgr. Rudolf Fiedler. Do mateřské školy zavítala v tento velký den i místostarostka Českého Těšína paní Mgr. Gabriela Hřebačková. Všem děkujeme, že si udělali čas a přišli mezi nás. Děti měly připravený kulturní program zaměřený k výročí školy. Po vystoupení čekala všechny prohlídka školy, fotogalerie a malé pohoštění. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě tak zdařilého dne, gratulace všem šikovným dětem za vystoupení, které se moc líbilo a dík za ochotu rodičů připravit své děti a spolupracovat se školou. Oslavy budou pokračovat celý školní rok a vyvrcholením budou dětské radovánky, kde chceme také našim rodičům připomenout historii mateřské školy. Naší školce přejeme všechno nejlepší, hodně dětí, hodné paní učitelky a hlavně pevné základy do dalších 50 let.

 

Vážení přátelé naší mateřské školy na Hrabinské ul.,

dovolte mi, abych jako její současný ředitel k padesátému výročí mateřské školy poděkoval všem pedagogům, kteří se v mateřské škole po dobu její existence vystřídali, rád bych ocenil práci paní Banášové, paní Szwanczarové i současné vedoucí MŠ p. Polokové. Poděkování patří těm, kteří se oslav dožili, i těm, kteří již mezi námi nejsou. A samozřejmě přeji MŠ hodně úspěchů i v dalších letech.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina, p.o.