Velikonoční koledování

„Hody, hody doprovody“ v tomto duchu proběhly besídky na třídách s rodiči spojené s výrobou velikonočního zajíčka a zdobení vajíček dle vlastní fantazie.

Karneval s Hopsalínem

27. února proběhl v naší MŠ karneval pro děti plný písniček a tanečních variací v rytmu „ disco „ a také zábavné soutěže. Děti se moc bavily a s Hopsalínem už jsou velcí kamarádi.

Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2013/2014

Vážení rodiče,

přinášíme podrobné informace k letošním zápisům do mateřských škol na Hornické ul., Hrabinské ul. a Slezské ul.  Podrobnosti naleznete v přílohách. V přílohách jsou zveřejněny tyto materiály:

a) informační leták,

b) směrnice ředitele školy s kritérii pro přijímání dětí do MŠ,

c) tiskopis žádosti o přijetí, který si můžete stáhnout.

Na četné žádosti rodičů, zda bude v MŠ na Ostravské ul. otevřeno oddělení pro děti mladší 3 let, odpovídáme, že ANO. Zatím však nemůžeme přinést bližší podrobnosti, o těch v současné době jednáme se zřizovatelem, městem Český Těšín.
Z tohoto důvodu se zápisy do mateřských škol, které proběhnou 25. a 26. března, nebudou týkat dětí mladších 3 let. Pro ně bude vypsán zápis o něco později! Přesná pravidla pro přijímání dětí mladších 3 let přineseme na těchto stránkách v nejbližší době!
Děkujeme za pochopení!

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Mikuláš a Vánoce

Mikulášská nadílka

Na začátku prosince zavítala do MŠ divadelní společnost s pohádkou „ Půjdem spolu do Betléma „ která navodila patřičnou atmosféru pro příchod Mikuláše s čertem. Děti měly, přes obavy z čerta, velkou radost a zazpívaly společnou písničku.

 

Vánoce, vánoce přicházejí…

V naší školce si stromečky zdobí děti společně s paní učitelkami při zpívání vánočních koled. Povídali jsme si o zvycích a tradicích Vánoc, děti si upekly perníčky a nazdobily sladkou bílkovou polevou. V třetím týdnu měsíce se konaly vánoční besídky. Jelikož děti 2. třídy sklátila nemoc, přesunuly vystoupení na začátek roku s novoročním přáním.


Zápis dětí do mateřských škol Hornická, Hrabinská, Ostravská

Upozorňujeme zákonné zástupce dětí, o jejichž umístění do některé z našich mateřských škol mají zájem, že zápisy se konají ve všech zmíněných mateřských školách ve dnech 25. a 26. března 2013 vždy od 8.00 do 16.00 hod.

Bližší podrobnosti ještě zveřejníme.

Rudolf Fiedler, ředitel


Drakiáda

Mámo, táto draci letí – Drakiáda 2012. Sluneční podzimní den přál k uskutečnění „ Drakiády „ ve spolupráci s rodiči dětí 1.a 3.třídy MŠ a DDM Český Těšín v areálu budovy i zahrady DDM. Náplní programu bylo vlastnoruční zhotovení draka z mikrot. sáčku polepením vystřižených tvarů , soutěže na zahradě, módní přehlídka draků a vyvrcholení opékaní buřtíků. Akce byla velmi kladně hodnocena rodiči. Poděkování patří paní Kláře Žaludové za přípravu a organizaci akce. ( v příloze fotogalerie )

Vzpomínáme na školní rok 2011/2012

Vzpomínáme na školní rok 2011/2012. Ve školním roce 2011–2012 patřily mezi oblíbené a velmi zdařilé tyto školní akce : • Výlet do ZOO Ostrava – poznávací dopolední výlet dne 4.10.2012 • Drakiáda – ve spolupráci s rodiči a ZŠ Ostravská dne 6.10.2012 • Vánoční posezení s rodiči ve spolupráci se Slezskou diakonií. • Karneval – proběhl dne 7.3.2012 v budově MŠ, o zábavu se starala agentura STRADA • Sportovní dopoledne ve spolupráci s DDM Český Těšín v tělocvičně ZŠ Slovenská – Svibice • Oslava Dne dětí – proběhla dne 4.6.2012 plná her, soutěží a tanečků s Hopsalínem • Návštěva místních hasičů s dokonalým technickým vybavením • Školní výlet – stáj Moncherri v Hnojníku • Předplavecká výchova – konala se v Plavecké škole ZŠ Pod Zvonek Český Těšín ( v příloze fotogalerie )

Ředitel školy odpovídá

Ředitel školy obdržel v poslední době několik dotazů na to, zda je možné, aby rodiče v případě dlouhodobé neúčasti (nemoc, dlouhý pobyt mimo bydliště apod.) svého dítěte požádali o snížení či prominutí úplaty (školného). Ředitel na dotazy touto cestou odpovídá.

V současné době příslušná zákonná a podzákonná norma přesně vymezuje, v kterých případech je možné o snížení či prominutí úplaty požádat. Dlouhodobá neúčast dítěte mezi ně nepatří, vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění, s tím nepočítá. Z uvedených důvodů proto zákonným zástupcům právní nárok nevzniká. Řediteli to ale - za určitých okolností hodných zvláštního zřetele - umožňuje školský zákon. Ředitel školy tak např. postupuje v době hlavních prázdnin, kdy rodičům umožňuje požádat o snížení úplaty za nedocházku dítěte do mateřské školy v době prázdnin. V jiných případech ředitel školy zatím o snižování či promíjení úplaty neuvažuje.

Bližší podrobnosti stanovování úplaty v mateřských školách na Hornické ul., Hrabinské ul., Ostravské ul. řeší nová Vnitřní směrnice č. 18/2012, úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole. Tato směrnice bude v nejbližších dnech v plném znění zveřejněna i na internetových stránkách školy.


Výsledky soutěže o budoucí logo školy

Dne 18.10. 2012  proběhla schůzka poroty, která ve složení R. Fiedler (ŘŠ), H. Warcopová (ved. ped.), A. Waszková (ved. MŠ), J. Choborová (ved. ŠD), L. Slováková (ved. ŠŽS) rozhodovala o tom, jak by mělo vypadat budoucí logo Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace. Porotě se nejvíce líbily návrhy paní Kateřiny Sekulové a paní Dagmar Novákové, které se nejvíc přiblížily zadávacím požadavkům. Potěšující byla také účast žáků, především dětí z pracovišti na Slezské ul.  Vítězkou nakonec porota prohlásila p. Kateřinu Sekulovou. Její návrh bude nyní předán odborníkům z oblasti IVT, aby na základě doplňujících připomínek poroty připravili návrh loga v elektronické podobě.

Výsledky:
Absolutní pořadí:

1. Mgr. Kateřina Sekulová

2. Mgr. Dagmar Nováková

3. Mgr. Zuzana Kaczmarczyková

Především žákovské návrhy budou vystaveny ve vestibulu ZŠ Slezské.

Přinášíme vítězný návrh.


Stanovení výše úplaty v mateřských školách a školních družinách pro škol. rok 2012/2013

V příloze zveřejňujeme rozhodnutí ředitele školy o stanovení úplaty v mateřských školách a školních družinách pro školní rok 2012/2013.