Přehled přijatých a nepřijatých dětí do mateřských škol Hornická, Hrabinská, Ostravská

V příloze přinášíme přehled dětí, které byly přijaty či nepřijaty do předškolního vzdělávání v mateřských školách na Hornické ul., Hrabinské ul., Ostravské ul., jejichž činnost vykonává ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina, p.o.

Do tříd určených pro tříleté a starší děti nebyly přijaty děti mladší. Pro děti mladší, ve věku 2,5 až 3 roky bude v MŠ na Ostravské ul. otevřena speciální třída. Rodičům mladších dětí, kteří si podali žádost o přijetí dítěte už nyní, sdělujeme, že jejich žádosti jsme automaticky převedli do přijímacího řízení, které proběhne v měsící červnu.

Rodičům dětí starších tří let, které nebyly přijaty do MŠ Ostravská, nabídneme přednostní umístění do MŠ na Hornické ul.

Rudolf Fiedler, ředitel


Přijímací řízení do třídy MŠ s dětmi 2,5 až tříletými

Vážení rodiče,
na četné dotazy upřesňuji, že

a) do třídy MŠ na Ostravské ul. pro děti mladší 3 let budou přijímány děti ve věkovém rozpětí 2,5 až 3 roky,

b) přijímací řízení proběhne v polovině měsíce června.

Bližší informace přinesem v květnu!

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina, p.o.


Oddělení mateřské školy na Ostravské ul. pro děti mladší tří let

Poněvadž se množí dotazy ptající se na případné otevření třídy mateřské školy pro děti mladší tří let, přetiskujeme odpověď, která byla zveřejněna 5.4. 2013 na oficiálních stránkách města Českého Těšína

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat co mám dělat, když mám 2letou dcerku, v červnu končím rodičovskou dovolenou, mám nastoupit do práce a nemám kde dát dcerku. Škola Komenského paní ředitelka mě odmítla hned a teď jsem byla odmítnuta i ředitelkou školy Pod Zvonek. Proč je takový problém s umístěním 2 letých dětí? Děkuji Hezký den


Odpovídá Nawratová Alena 05.04.2013 10:00

Vážená paní, v souladu s § 34 odst. (1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Vzhledem ke zvýšené poptávce po umísťování dětí mladších tří let do mateřských škol město připravuje na mateřské škole pracoviště Ostravská 1628 zřízení oddělení pro přijímání dětí ve věku zpravidla starších dva a půl roku do věku zpravidla mladších tří let. Děti v této třídě budou umístěny po dobu jednoho školního roku na základě smlouvy, kterou bude ošetřen pobyt, služby a doba. Tato třída by měla být zprovozněna od 1.9.2013. Žádosti o přijetí dítěte budou přijímány příspěvkovou organizací Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, 737 01 Český Těšín, Ostravská 1710. Termín pro podání žádosti bude stanoven po projednání zřízení této třídy Radou města Český Těšín, to je po 17.04.2013.


Velikonoční koledování

„Hody, hody doprovody“ v tomto duchu proběhly besídky na třídách s rodiči spojené s výrobou velikonočního zajíčka a zdobení vajíček dle vlastní fantazie.

Karneval s Hopsalínem

27. února proběhl v naší MŠ karneval pro děti plný písniček a tanečních variací v rytmu „ disco „ a také zábavné soutěže. Děti se moc bavily a s Hopsalínem už jsou velcí kamarádi.

Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2013/2014

Vážení rodiče,

přinášíme podrobné informace k letošním zápisům do mateřských škol na Hornické ul., Hrabinské ul. a Slezské ul.  Podrobnosti naleznete v přílohách. V přílohách jsou zveřejněny tyto materiály:

a) informační leták,

b) směrnice ředitele školy s kritérii pro přijímání dětí do MŠ,

c) tiskopis žádosti o přijetí, který si můžete stáhnout.

Na četné žádosti rodičů, zda bude v MŠ na Ostravské ul. otevřeno oddělení pro děti mladší 3 let, odpovídáme, že ANO. Zatím však nemůžeme přinést bližší podrobnosti, o těch v současné době jednáme se zřizovatelem, městem Český Těšín.
Z tohoto důvodu se zápisy do mateřských škol, které proběhnou 25. a 26. března, nebudou týkat dětí mladších 3 let. Pro ně bude vypsán zápis o něco později! Přesná pravidla pro přijímání dětí mladších 3 let přineseme na těchto stránkách v nejbližší době!
Děkujeme za pochopení!

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Mikuláš a Vánoce

Mikulášská nadílka

Na začátku prosince zavítala do MŠ divadelní společnost s pohádkou „ Půjdem spolu do Betléma „ která navodila patřičnou atmosféru pro příchod Mikuláše s čertem. Děti měly, přes obavy z čerta, velkou radost a zazpívaly společnou písničku.

 

Vánoce, vánoce přicházejí…

V naší školce si stromečky zdobí děti společně s paní učitelkami při zpívání vánočních koled. Povídali jsme si o zvycích a tradicích Vánoc, děti si upekly perníčky a nazdobily sladkou bílkovou polevou. V třetím týdnu měsíce se konaly vánoční besídky. Jelikož děti 2. třídy sklátila nemoc, přesunuly vystoupení na začátek roku s novoročním přáním.


Zápis dětí do mateřských škol Hornická, Hrabinská, Ostravská

Upozorňujeme zákonné zástupce dětí, o jejichž umístění do některé z našich mateřských škol mají zájem, že zápisy se konají ve všech zmíněných mateřských školách ve dnech 25. a 26. března 2013 vždy od 8.00 do 16.00 hod.

Bližší podrobnosti ještě zveřejníme.

Rudolf Fiedler, ředitel


Drakiáda

Mámo, táto draci letí – Drakiáda 2012. Sluneční podzimní den přál k uskutečnění „ Drakiády „ ve spolupráci s rodiči dětí 1.a 3.třídy MŠ a DDM Český Těšín v areálu budovy i zahrady DDM. Náplní programu bylo vlastnoruční zhotovení draka z mikrot. sáčku polepením vystřižených tvarů , soutěže na zahradě, módní přehlídka draků a vyvrcholení opékaní buřtíků. Akce byla velmi kladně hodnocena rodiči. Poděkování patří paní Kláře Žaludové za přípravu a organizaci akce. ( v příloze fotogalerie )

Vzpomínáme na školní rok 2011/2012

Vzpomínáme na školní rok 2011/2012. Ve školním roce 2011–2012 patřily mezi oblíbené a velmi zdařilé tyto školní akce : • Výlet do ZOO Ostrava – poznávací dopolední výlet dne 4.10.2012 • Drakiáda – ve spolupráci s rodiči a ZŠ Ostravská dne 6.10.2012 • Vánoční posezení s rodiči ve spolupráci se Slezskou diakonií. • Karneval – proběhl dne 7.3.2012 v budově MŠ, o zábavu se starala agentura STRADA • Sportovní dopoledne ve spolupráci s DDM Český Těšín v tělocvičně ZŠ Slovenská – Svibice • Oslava Dne dětí – proběhla dne 4.6.2012 plná her, soutěží a tanečků s Hopsalínem • Návštěva místních hasičů s dokonalým technickým vybavením • Školní výlet – stáj Moncherri v Hnojníku • Předplavecká výchova – konala se v Plavecké škole ZŠ Pod Zvonek Český Těšín ( v příloze fotogalerie )