Vánoční vystoupení dětí MŠ – fotogalerie.

Děkujeme všem za spolupráci v roce 2019 a přejeme krásné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2020.

Děti a zaměstnanci mateřské školy Hrabinská


Čertovské dopoledne – 4.12.2019


Naši předškoláci a děti 1.třídy ZŠ Slezská tvořily čertí košíky na čertovské brambory / cukroví / a společně jsme si zazpívali písničky pro čerty.


Počítáme společně.


V rámci spolupráce se ZŠ Slezská, proběhla dne 13.11.2019 v 1.B ukázková hodina matematiky, do které se zapojili i naši předškoláci.


Barevný podzim

 
Průřez fotografiemi barevného podzimu zakončeného společnou akcí Zamykání zahrady s lampionovým průvodem.


Den stromů


Zúčastnili jsme se soutěže vyhlášené k mezinárodnímu výročí Dne stromů.


HASIČI – CVIČNÝ POPLACH – 23.9.2019

Ho - ří, ho - ří, honem děti pojďte ven, hasiči tu budou hned. Děti si procvičily rychlou evakuaci z budovy, viděly hasiče v akci, poslechly si velmi poutavé povídání o hasičské technice, měly možnost vidět názornou ukázku záchrany zraněné paní učitelky. Za zvuku a světelných efektů majáčků jsme se s našimi záchranáři rozloučili.

TĚŠÍME SE NA VÁS DĚTI A MILÍ RODIČOVÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/20


Pohádkový les – 14.6.2019


Za příznivého počasí jsme s dětmi navštívily Pohádkový les v prostorách zahrady Střediska volného času AMOS, kde si zasportovali, vytvořili perníčky a rámečky, procvičili si znalosti o zdravém jídle, jízda na ponících. Sladkosti byly odměnou za splněné úkoly.