Vyhodnocení zápisu do MŠ

 Vážení zákonní zástupci,
děkujeme za Váš zájem o vzdělávání v našich mateřských školách.

Na základě výsledků přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání Vás žádáme o vyzvednutí evidenčního listu dítěte v příslušné MŠ, vyplnění požadovaných údajů a potvrzení lékařem. Uvedené dokumenty odevzdejte do příslušné MŠ do 30. 6. 2021.

Děkuji za spolupráci a přeji všem pevné zdraví.

Mgr. Richard Zajac
ředitel ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina, p.o.


INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÝCH ŠKOL OD 10. KVĚTNA 2021

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách
a školských zařízeních, s účinností od 10. 5. 2021 oproti současnosti mění následující:

Mateřské školy budou otevřeny pro všechny děti bez povinnosti jejich testování.
Děti nemusí nosit ochranný prostředek po celou dobu v mateřské škole.

Bc. Anna Waszková
zástupce ředitele pro MŠ

 


Slet čarodějnic ve školce


Oslava tohoto svátku patří ke každoročním akcím naší školky, bohužel letos přiletěly čarodějnice bez dospěláckého doprovodu, přesto jsme si svátek velmi užili. V knize kouzel si našli recept na čarodějnickou polévku s kroupami, upekli si čarodějnické prsty s lektvarem, přetahovali se, kdo je silnější a rychlejší. Počasí nám přálo k „letecké procházce“ kolem řeky Olše a do Masarykových sadů, kde pro nás byly připraveny úkoly, které jsme za pomoci kouzel zvládli.

 


Platba - školné

 Vážení rodiče, zákonní zástupci,

na základě Vašich častých dotazů ohledně plateb školného informujeme:

  •  za období uzavření MŠ z důvodu pandemie COVID-19, budou uhrazené platby školného vráceny vzhledem k délce uzavření MŠ
  •  děti s povinnou předškolní docházkou úplatu za vzdělávání nehradí
  •  děti zákonných zástupců vybraných profesí (IZS), které navštěvují MŠ, úplatu za vzdělávání hradí v plné výši
  •  v době prázdninového provozu (červenec – srpen) podle vyhlášky 14/2005 Sb. § 3 není provoz MŠ přerušen po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, z tohoto důvodu zůstává úplata za vzdělávání v MŠ ve stejné výši

Máte-li dotazy ohledně Vašich plateb nebo nedoplatků, obracejte se, prosím, na sekretariát školy
p. Andreu Solowskou - solowska@zsostravska.cz

V případě dotazů k úhradě plateb za předškolní vzdělávání se obracejte na p. Annu Waszkovou - waszkova@zsostravska.cz

Bc. Anna Waszková
zástupce ředitele pro MŠ


SLAVÍME SVÁTEK ZEMĚ


Naše země svátek slaví, zase má svůj velký den.
Rádi to s ní oslavíme a za všechno děkujem.
Dodává nám čistou vodu, květy, stromy, rostliny,
Díky tomu můžeme dýchat čistý vzdoušek jediný.
Proto s ní to oslavíme bez ničících zásahů,
ať je zase krásně čistá, zbavíme ji odpadů.

Zdravíme všechny naše kamarády, kteří nemohou být ještě s námi ve školce
a posíláme jim trochu zábavy pro zkrácení dlouhé chvíle.
Ahoj kamarádi, máme Vás rádi.

Zdraví děti a p. učitelky ze školky.

Odkaz pro tisk pracovních listů - Něco pro šikovné dětičky  ZDE


Zápis dětí do mateřské školy

 

Organizace zápisu do MŠ 2021-2022     ZDE   (v PDF)

 Přihláška do MŠ (ve Wordu)   ZDE

Přihláška do MŠ (v PDF)           ZDE


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 

Odkaz pro připojení ZDE


Velikonoční přání

 Milé děti a rodiče,
přes zahrádku u školičky běžel malý zajíček, nesl pro Vás přání a kopu malovaných vajíček. Velikonoce plné radosti, slunce, smíchu a krásnou jarní pohodu
Vám od srdíčka přejí a všechny zdraví

paní učitelky ze školičky

P.S. Už se těšíme na shledání s Vámi.

Hravé úkoly pro všechny dětičky - ke stažení ZDE


Základní informace o zápisu do 1. tříd 2021/2022

 

Celý dokument v pdf - ZDE

Registrace k zápisu - ZDE