Radovánky, pasování předškoláků


Ve čtvrtek 13.6 2019 se konala velká slavnost u příležitosti loučení s našimi budoucími prvňáčky. Děti předvedly rodičům a hostům veselé kulturní pásmo, byli pasováni na školáky a odnesli si plno dárků na památku.
Další část slavnosti se odehrávala na školní zahradě, kde nechybělo občerstvení, zábavný program, skákací hrady, oblíbené tetování a cukrová vata, sluníčko nám přálo a dobrá nálada nás provázela do konce.

Přejeme všem krásné prázdniny plné sluníčka a odpočinku.


Projektový den mimo MŠ: „Jak se žilo na zámku“ - Zámek Kunín


Projekt obsahoval čtyři tematické celky s nabídkou činností, které vhodnou formou seznámil děti s historií a životem lidí v zámku a podzámčí.
Ve čtvrtek ráno 30.5. 2019 jsme se vydali autobusem na cestu. Po příjezdu na místo děti zhlédly výstavu divadelních kostýmů, seznámily se s různými typy loutek a měli možnost si je vyzkoušet, průvodkyně je provedly komnatami princezny Eleonóry a povídaly si s dětmi o jejich princátkách. Na závěr zahrálo divadlo Mrak pohádku O Palečkovi. Den se nám podařil, počasí taky přálo a děti si v autobuse povídaly, co se jim nejvíce líbilo.


Sportování máme rádi


V rámci spolupráce s AMOS – středisko volného času Český Těšín, navštívili děti II. a III. třídy MŠ tělocvičnu ve Svibici na ul. Slovenská, kde bylo pro ně připraveno veselé sportování.


Den Země – 16.4.2019


V areálu zahrady Střediska volného času Amos, příspěvková organizace na ulici Frýdecká.


Uspávání

 Bývalá absolventka naší MŠ Baruška Samiecová se svou kamarádkou
Agátkou Vejmelkovou nás přišly jednoho dne uspat ukolébavkami a krásnými písničkami za doprovodu kytary.
Bylo to milé a moc jim za krásný zážitek v MŠ děkujeme.


Děti čtou dětem

V pátek 12.4 navštívili naši mateřskou školu děti z 1 třídy ZŠ Slezská, přečetly našim předškolákům pohádku a potom si společně vyplnili zadané úkoly na pracovních listech pod vedením p. učitelky ze základní školy. Děkujeme jim za návštěvu a těšíme se na další.


Velikonoční tvoření s rodiči

 Přejeme všem našim rodičům a dětem krásné prožití svátků jara s bohatou velikonoční nadílkou.


Výukový program Muzejní kufříky pro děti


V pátek 29.3. navštívily děti 2. třídy Archeopark v Chotěbuzi, kde se seznámily s poznatky od období paleolitu až do doby bronzové. Měly možnost prakticky poznat, osahat i vyzkoušet repliky nástrojů, zbraní a oděvů z tohoto období.