Počítáme společně.


V rámci spolupráce se ZŠ Slezská, proběhla dne 13.11.2019 v 1.B ukázková hodina matematiky, do které se zapojili i naši předškoláci.


Barevný podzim

 
Průřez fotografiemi barevného podzimu zakončeného společnou akcí Zamykání zahrady s lampionovým průvodem.


Den stromů


Zúčastnili jsme se soutěže vyhlášené k mezinárodnímu výročí Dne stromů.


HASIČI – CVIČNÝ POPLACH – 23.9.2019

Ho - ří, ho - ří, honem děti pojďte ven, hasiči tu budou hned. Děti si procvičily rychlou evakuaci z budovy, viděly hasiče v akci, poslechly si velmi poutavé povídání o hasičské technice, měly možnost vidět názornou ukázku záchrany zraněné paní učitelky. Za zvuku a světelných efektů majáčků jsme se s našimi záchranáři rozloučili.

TĚŠÍME SE NA VÁS DĚTI A MILÍ RODIČOVÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/20


Pohádkový les – 14.6.2019


Za příznivého počasí jsme s dětmi navštívily Pohádkový les v prostorách zahrady Střediska volného času AMOS, kde si zasportovali, vytvořili perníčky a rámečky, procvičili si znalosti o zdravém jídle, jízda na ponících. Sladkosti byly odměnou za splněné úkoly.


Radovánky, pasování předškoláků


Ve čtvrtek 13.6 2019 se konala velká slavnost u příležitosti loučení s našimi budoucími prvňáčky. Děti předvedly rodičům a hostům veselé kulturní pásmo, byli pasováni na školáky a odnesli si plno dárků na památku.
Další část slavnosti se odehrávala na školní zahradě, kde nechybělo občerstvení, zábavný program, skákací hrady, oblíbené tetování a cukrová vata, sluníčko nám přálo a dobrá nálada nás provázela do konce.

Přejeme všem krásné prázdniny plné sluníčka a odpočinku.


Projektový den mimo MŠ: „Jak se žilo na zámku“ - Zámek Kunín


Projekt obsahoval čtyři tematické celky s nabídkou činností, které vhodnou formou seznámil děti s historií a životem lidí v zámku a podzámčí.
Ve čtvrtek ráno 30.5. 2019 jsme se vydali autobusem na cestu. Po příjezdu na místo děti zhlédly výstavu divadelních kostýmů, seznámily se s různými typy loutek a měli možnost si je vyzkoušet, průvodkyně je provedly komnatami princezny Eleonóry a povídaly si s dětmi o jejich princátkách. Na závěr zahrálo divadlo Mrak pohádku O Palečkovi. Den se nám podařil, počasí taky přálo a děti si v autobuse povídaly, co se jim nejvíce líbilo.