Výsledky zápisu do našich mateřských škol pro školní rok 2018/2019

V příloze přinášíme výsledky zápisu do mateřských škol.


Výstava k 50. výročí MŠ Hrabinská

Výstava k výročí mateřské školy v Těšínském divadle. 

Návštěvníci si mohli prohlédnout, jak s dětmi v mateřské škole pracujeme. Moc se nám povedla. Děkujeme paní Janě Šefrnové z Těšínského divadla za pomoc při její přípravě.


Mateřská škola Hrabinská oslavila 50 let

Mateřská škola Hrabinská slaví 50 let založení.

V tomto školním roce slaví naše mateřská škola 50 let svého založení. Otevřena byla 2. ledna 1968. Dětem připomínáme historii mateřské školy celý školní rok. Vypracovali jsme si školní projekt „Škola slaví a my s ní“, podle kterého pracujeme s dětmi. Postupně jsme si vyzdobili školku, proběhly retro výstavy hraček ve třídách, výstava dětských prací v Těšínském divadle. V úterý 17.4 2018 byl pro nás velký den. Mateřskou školu navštívili bývalí zaměstnanci. Byli jsme potěšeni, že mezi nás přišly obě bývalé paní ředitelky – Marie Banášová a Stefanie Szwanczarová a současný ředitel organizace pan Mgr. Rudolf Fiedler. Do mateřské školy zavítala v tento velký den i místostarostka Českého Těšína paní Mgr. Gabriela Hřebačková. Všem děkujeme, že si udělali čas a přišli mezi nás. Děti měly připravený kulturní program zaměřený k výročí školy. Po vystoupení čekala všechny prohlídka školy, fotogalerie a malé pohoštění. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě tak zdařilého dne, gratulace všem šikovným dětem za vystoupení, které se moc líbilo a dík za ochotu rodičů připravit své děti a spolupracovat se školou. Oslavy budou pokračovat celý školní rok a vyvrcholením budou dětské radovánky, kde chceme také našim rodičům připomenout historii mateřské školy. Naší školce přejeme všechno nejlepší, hodně dětí, hodné paní učitelky a hlavně pevné základy do dalších 50 let.

 

Vážení přátelé naší mateřské školy na Hrabinské ul.,

dovolte mi, abych jako její současný ředitel k padesátému výročí mateřské školy poděkoval všem pedagogům, kteří se v mateřské škole po dobu její existence vystřídali, rád bych ocenil práci paní Banášové, paní Szwanczarové i současné vedoucí MŠ p. Polokové. Poděkování patří těm, kteří se oslav dožili, i těm, kteří již mezi námi nejsou. A samozřejmě přeji MŠ hodně úspěchů i v dalších letech.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina, p.o.

 


Tiskopisy pro přijetí dítěte do mateřské školy a prvního ročníku základní školy

Pro rodiče a zákonné zástupce, kteří chtějí k 1. září 2018 přihlásit své dítě do mateřské školy, a pro rodiče a zákonné zástupce, jejichž děti budou absolvovat zápis do 1. ročníku základní školy, jsme připravili tiskopisy, které plní funkci přihlášky.

Stáhnout si je můžete z těchto stránek z hesláře vpravo nahoře Tiskopisy ke stažení.    

Vedení školy


Platby rodičů

 Vážení rodiče,

vzhledem k stálým problémům s platbami, jsme v Menu (vlevo) vytvořili položku PLATBY RODIČŮ. Zde najdete informace, jak použít váš variabilní symbol a na který účet odeslat platbu.

Marie Bieleszová, hlavní provozní 


Vítání jara v I.A s MŠ Hrabinskou


Ve středu 21.3. zavítali do I.A předškoláci z MŠ na ulici Hrabinské. Přivítali jsme společně jaro, zahráli jsme si hry, plnili úkoly a veselou písničkou o sluníčku jsme se pokusili přivolat teplejší počasí. Budoucí školáci byli velice šikovní a dostali od paní učitelky svou první jedničku s hvězdičkou.


žáčci I.A a předškoláci MŠ Hrabinské


Zápisy do 1. třídy pro školní rok 2018/2019 (bližší podrobnosti)

Termín zápisu: čtvrtek 5. dubna 2018 od 13.00 do 17.00 hod.;

                            pátek 6. dubna 2018 od 14.30 do 16.00 hod.  v oba dny v budově základní školy na Ostravské ulici.

Podmínkou zahájení zápisu je podání žádosti zákonného zástupce o přijetí dítěte do základního vzdělávání.

Žádost je možné si předem vyzvednout v obou základních školách, ve všech mateřských školách, jejichž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, p.o. a je možné si ji stáhnou z internetových stránek.

Zákonný zástupce musí přinést svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Odklad školní docházky: K zápisu přineste doporučení lékaře a doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Na místě můžete odklad konzultovat s pracovnicí PPP a výchovnou poradkyní ZŠ.      

U zápisu budete mít možnost zažádat o přijetí vašeho dítěte buď do školy na Ostravské ul., nebo na Slezské ulici. Upozorňujeme však, že na to není právní nárok!

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel