Sportování máme rádi


V rámci spolupráce s AMOS – středisko volného času Český Těšín, navštívili děti II. a III. třídy MŠ tělocvičnu ve Svibici na ul. Slovenská, kde bylo pro ně připraveno veselé sportování.


Den Země – 16.4.2019


V areálu zahrady Střediska volného času Amos, příspěvková organizace na ulici Frýdecká.


Uspávání

 Bývalá absolventka naší MŠ Baruška Samiecová se svou kamarádkou
Agátkou Vejmelkovou nás přišly jednoho dne uspat ukolébavkami a krásnými písničkami za doprovodu kytary.
Bylo to milé a moc jim za krásný zážitek v MŠ děkujeme.


Děti čtou dětem

V pátek 12.4 navštívili naši mateřskou školu děti z 1 třídy ZŠ Slezská, přečetly našim předškolákům pohádku a potom si společně vyplnili zadané úkoly na pracovních listech pod vedením p. učitelky ze základní školy. Děkujeme jim za návštěvu a těšíme se na další.


Velikonoční tvoření s rodiči

 Přejeme všem našim rodičům a dětem krásné prožití svátků jara s bohatou velikonoční nadílkou.


Výukový program Muzejní kufříky pro děti


V pátek 29.3. navštívily děti 2. třídy Archeopark v Chotěbuzi, kde se seznámily s poznatky od období paleolitu až do doby bronzové. Měly možnost prakticky poznat, osahat i vyzkoušet repliky nástrojů, zbraní a oděvů z tohoto období.


Bruslení na ledové ploše v Českém Těšíně


Naši předškoláci si pod odborným vedením vylepšovali fyzickou kondici, ale hlavně si mohli vyzkoušet první krůčky na ledě.