Pasování školáků

Pasování školáků V tomto školním roce se s naší mateřskou školou rozloučí 20 dětí, které odejdou po prázdninách do školy. 15.6 proběhlo na všech třídách slavnostní rozloučení se školáky, kteří svým rodičům přednesli školácký slib, a byli svými mladšími kamarády pasováni na školáky. Přejeme jim hodně úspěchů a nových kamarádů, a v dalším úseku života ať se jim splní všechna přání.

Na výstavě Mysliveckého sdružení Český Těšín

Výstava Mysliveckého sdružení v Českém Těšíně.


Byli jsme v základní umělecké škole

ZUŠ Pavla Kalety, Český Těšín

V pondělí 12.6.2017 měli možnost naši předškoláci navštívit ZUŠ, kde shlédli ukázky hudebně-pohybových a literárně-dramatických činností. Děti se aktivně zapojily do vystoupení a splnily všechny zadané úkoly.


Sportovní den v MŠ Hrabinská

SPORTOVNÍ DEN

V rámci spolupráce s DDM Český Těšín na ulici Hrabinská navštívily děti MŠ tělocvičnu na ZŠ Slovenská ve Svibici za účelem si zasportovat a zadovádět. Všichni účastníci si akci užívali a za své výkony dostali sladkou odměnu.


Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost základních škol na Ostravské ul. a na Slezské ul., sděluje rodičům a zákonným zástupcům dětí, které 1. září 2017 nastoupí do našich základních škol, že schůzka vedení s rodiči a zákonnými zástupci se uskuteční 13. června 2017 v 16.30 hod. v jídelně na Zelené ulici (jídelna základní školy Ostravská). Vzhledem k důležitosti předkládaných informací je účast rodičů a zákonných zástupců nutná.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Přehled přijatých a nepřijatých dětí do mateřských škol k 1.9. 2017

V příloze naleznete přehled o přijetí či nepřijetí dětí do mateřských škol k 1.9. 2017.


Informace o přijetí dětí do mateřské školy

Sdělujem rodičům a zákonným zástupcům dětí, které absolvovaly pro školní rok 2017/2018 zápis do MŠ, že seznam přijatých a nepřijatých přinesem nejpozději v pátek 2. června 2017.


Škola v přírodě - 2. třída

ŠvP Koňákov – 2.tříd Den dětí ve škole v přírodě zachycený fotoaparátem.

Svátek maminek 3. a 1. třídy

Fotogalerie z vystoupení dětí u příležitosti Dne matek.