My se vody nebojíme

 My se vody nebojíme, plaveme a dovádíme.
Plavecké dovednosti našich předškoláků.


Den otevřených dveří na ZŠ Slezská

13.3.2019 jsme s předškoláky navštívili ZŠ Slezskou u příležitosti Dne otevřených dveří. Děti z 1.třídy p. uč. Javorské nám předvedly, jak jim jde čtení i počítání. V tělocvičně jsme viděli soutěživé hry v hodině TV u p. uč. Wojnarové.


Hurá, je tu karneval.

V pátek 22.2.2019 přijel k nám Hopsalín s karnevalovým programem na téma Pohádkové bytosti – včelka Mája s Vilíkem, Mickey Mouse a Minnie, Ledové království. Pro děti byly připravené soutěže, veselá, melodická taneční hudba a také sladká odměna.


Zápis do mateřských škol (jejichž činnost vykonává ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina) pro 2019/2020

 Ředitel ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost mateřských škol na Hornické ul., Hrabinské ul. a Ostravské ul., oznamuje, že zápisy do těchto mateřských škol se po projednání se zřizovatelem pro školní rok 2019/2020 uskuteční ve dnech 6. a 7. května 2019 v příslušné mateřské škole.

Mgr. Bc. Zajac Richard, ředitel organizace


Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte poplatníka v předškolním zařízení

 Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte poplatníka v předškolním zařízení

za zdaňovací období 2018 v souladu se Zákonem o daních z příjmu je k vyzvednutí v MŠ pro zákonné
zástupce dětí od 29.1.2019, které navštěvují mateřskou školu.
Potvrzení pro zákonné zástupce dětí, které ukončily docházku v MŠ Ostravská k 31.8.2018 je
potvrzení k vyzvednutí v MŠ Ostravská.

V Českém Těšíně dne 28.1.2019                                                        Marie Bieleszová, hlavní provozní


„ HRAVÁ VĚDA „ – vzdělávací program pro děti


Experimentování a tvoření hravou formou – 15.1.2019


Návštěva dětí I.třídy u babiček a dědečků.

Ve čtvrtek 13.12.2018 navštívily děti I.třídy Charitativní dům pokojného stáří na ul.Hrabinská s vánočním programem a také přáním do nového roku 2019.
Chtěli bychom poděkovat paní Lackové za krásné dárečky pro děti, z kterých měly velkou radost.