Třídy a třídní učitelky pro šk. rok 2020/2021

1. třída:                         Šárka Kurová, třídní uč.
                                     Perla Staňková, učitelka

2. třída:                         Renáta Honsárková, třídní uč.
                                     Jana Polokova, vedoucí učitelka

3. třída:                         Renáta Sasová, třídní učitelka
                                     Andrea Reisová, učitelka

Domovnice:                   Lucie Škutová
Uklízečka:                     Uršula Mitregová