Vedení mateřské školy na Hrabinské ul.

Ředitel mateřské školy:

Mgr. Bc. Richard Zajac

richard.zajac@zshrabina.cz

Vedoucí mateřské školy:

Bc. Renáta Sasová