DEN MATEK

Setkání našich maminek proběhl na školní zahradě v duchu ,, Pohádková cesta“,
kde si všechny připomněly klasické pohádky a plnily zajímavé úkoly.