DEN OTCŮ

Počasí nám sice nepřálo, ale i přesto se akce s tatínky vydařila.
Zábavné odpoledne bylo ukončeno opékáním párků.