K výběrovému řízení na místo učitelky mateřské školy

Na četné telefonické dotazy, zda již bylo vyhlášeno výběrové řízení, nebo kdy bude výběrové řízení na místo učitelky mateřské školy na Ostravské ul. (budoucí 3. třída) vyhlášeno, sdělujeme, že tak učiníme v okamžiku, kdy k tomu budou splněny všechny podmínky, např. předání třídy po stavebních úpravách, schválení provozu hygienou atd. Škola totiž musí mít jistotu, že třetí oddělení může otevřít skutečně k 1. září 2013.
V této chvíli je velmi těžké říci přesné datum, předpokládáme však, že by k vyhlášení výběrových pohovorů mohlo dojít kolem 20. června 2013.

Především případné zájemkyně, sledujte naše www stránky, na nichž datum i podmínky v příhodný čas zveřejníme. Rádi bychom toto řízení stihli do začátku hlavních prázdnin.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel