Knihovna

Na návštěvě v knihovně se dětem obzvláště líbilo. Se zaujetím si vyslechly pohádku,
prohlédly si celé prostředí a prolistovaly řadu zajímavých knih.