Neptáček

V prvním listopadovém týdnu jsme se vydali do knihovny na ulici Havlíčkově, kde jsme zhlédli scénické čtení pohádky o Ptáčkovi Neptáčkovi. Ten na všechno říkal NE. Příběh a proměna Neptáčka v ptáčka Slušňáčka se pro děti staly podnětem k zamyšlení o jejich chování a vzájemných vztazích.