Nový školní rok


Ani o prázdninách jsme nezaháleli a ve dnech uzavření MŠ jsme pracovali na zkrášlení a vylepšení prostředí naší MŠ.
Rekonstrukce osvětlení, malování tříd a heren a v 1. třídě výměna koberce – to vše zpříjemnilo nástup do nového školního roku.