SFÉRICKÉ KINO

Pro děti bylo velkým zážitkem sférické kino. Měli jsme možnost zhlédnou dvě pohádky v netradiční kopuli.