Výběrový pohovor na místo učitelky MŠ Ostravská do oddělení pro děti od 2,5 roku do 3 let

Ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace, která vykonává činnost mateřské školy na Ostravské ul.

vyhlašuje výběrové pohovory na místo učitelky mateřské školy na Ostravské ul. do oddělení pro děti od 2,5 roku do 3 let. Přijaty mohou být 2 zájemkyně.

Výběrové pohovory proběhnou 11. července 2013 v kanceláři ředitele základní školy na Ostravské ul. 1710 od 14.00 hod. v pořadí, které zájemkyně obdrží mailovou poštou.

Podmínky:
a) Přihlášku k výběrovému pohovoru je třeba zaslat nejpozději do 8. července 2013.
b) Přihláška musí obsahovat mailovou adresu, na kterou bude zájemkyni (zájemci) poslána pozvánka.
c) Uchazečky musí předložit občanský průkaz
d) Doklady o dosaženém vzdělání
e) Čestné prohlášení o dosavadní praxi.

Pozor!  Na žádosti o místo podané před vyhlášením výběrových pohovorů nebude brán zřetel!

Před případným podpisem pracovní smlouvy musí zájemkyně (zájemce) absolvovat vstupní lékařskou prohlídku a předložit výpis z rejstříku trestů.