Začala doba postní...


Na Popeleční středu jsme s dětmi z 1. třídy začali postní dobu společným zamyšlením.