ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

 
Také letos nastal čas loučení... rozloučili jsme se s osmnácti předškoláky z 1. a z 2. třídy. Užili jsme si krásné odpoledne, které jsme zahájili rytmickým vystoupením pro rodiče a pasováním předškoláků na školáky. Poté jsme se přesunuli na zahradu, kde na děti čekalo překvapení v podobě skákacího hradu. Nechyběla hromada dobrot (děkujeme!) a oblíbené opékání parků!
Milí předškoláci, přejeme vám šťastný start ve škole :)!!!


SPORTOVNÍ DEN


Celoroční cvičení se Sokolíkem jsme zakončili sportovním dnem, který pro nás připravily slečny praktikantky. Po splnění všech stanovišť nesmělo chybět slavnostní vyhodnocení!


VÝLET PŘEDŠKOLÁKŮ


V polovině června jsme se vydali s předškoláky na výlet. Čekala nás trasa z Mostů u Jablunkova do Bocanovic. Cestou jsme posvačili, postavili domečky pro lesní skřítky nebo zvířátka, pozorovali okolní přírodu a zhluboka dýchali čerstvý vzduch. Společný čas v přírodě jsme si moc užili!!!


POKUSY S VODOU


Taky v červnu jsme si s předškoláky vyzkoušeli několik pokusů - tentokrát to byly pokusy s vodou. Jak jinak, když nám počasí tak přálo  :)!


Vyhodnocení zápisu do MŠ

 Vážení zákonní zástupci,
děkujeme za Váš zájem o vzdělávání v našich mateřských školách.

Na základě výsledků přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání Vás žádáme o vyzvednutí evidenčního listu dítěte v příslušné MŠ, vyplnění požadovaných údajů a potvrzení lékařem. Uvedené dokumenty odevzdejte do příslušné MŠ do 30. 6. 2021.

Děkuji za spolupráci a přeji všem pevné zdraví.

Mgr. Richard Zajac
ředitel ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina, p.o.


NÁVŠTĚVA V ZŠ


S dětmi jsme měli možnost navštívit ZŠ Ostravskou, kterou mnoho předškoláků bude následující rok navštěvovat. Pedagogové ZŠ si pro nás připravili zajímavé úkoly, děti si vyzkoušely také práci s interaktivní tabulí. Pomocí online hovoru jsme se spojili s žáky, kteří se učili distančně. Nejen pro předškoláky to byl zajímavý a zábavný čas! Děkujeme pedagogům ZŠ za přijetí a přípravu aktivit.


VÝLET NA SKALKU


S dětmi jsme využili krásného počasí a vyrazili jsme na výlet na Skalku. Po cestě jsme měli možnost pozorovat spoustu hmyzích kamarádů, posilnili jsme se svačinkou, hledali jsme turistické značení, a vyprávěli si u toho různé příhody. Prožili jsme opravdu nádherný společný den v přírodě.