NÁVŠTĚVA V MŠ OKRUŽNÍ

S předškoláky jsme vyrazili do MŠ Okružní, kde nás čekaly zábavné úkoly k tématu "Doprava". Děti si procvičily např. předmatematické představy, pravolevou orientaci, nebo předčtenářskou gramotnost.
Děkujeme paní Šárce Ptakové za zajímavé dopoledne i krásné odměny!


HOPSALÍN


Stejně jako každý rok, i letos k nám zavítal Hopsalín. Spolu s ním jsme protančili jedno z posledních dopolední tohoto školního roku.


ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY


I letos nás čekalo krásné a zároveň dojemné "Loučení s předškoláky". Děti si pro rodiče připravily písničky i taneček, následovalo slavnostní pasování na školáky a společný čas na zahradě MŠ.
Přejeme všem předškolákům krásné prázdniny a po nich dobré vykročení do první třídy!


POHÁDKOVÝ LES


Broučci i Veverky vyrazili na průzkum Pohádkového lesa v Amosu. Potkali v něm Karkulku, tři prasátka, vodníka, prince i ježibabu. Děkujeme za originální a zábavné úkoly =)!


VÝLET PŘEDŠKOLÁKŮ S PRVŇÁČKY


Předškoláci spolu s první třídou vyrazili na výlet kolem rybníků za Těšínem. Společně doputovali ke "Karkulce", kde se posilnili a pohráli si v okolí pohádkové chaloupky.


DEN TATÍNKŮ


Na dlouhou pouť se vypravili Broučci a Veverky spolu se svými tatínky. Fáborky, ukazující správnou cestu, se staly vytouženou trofejí, a cesta tak velmi rychle ubíhala. Jejím cílem byla hasičská zbrojnice, vedle které nám ochotný tatínek - p. Cieciotka - připravil spoustu zajímavých úkolů. Děti si spolu se svými tatínky mohly vyzkoušet práci s proudnicí, nechyběla ukázka hasičského vozu, obleku i samotné zbrojnice. Vrcholem odpoledne byl závěrečný táborák s následným hašením ohně.
Děkujeme!


DEN MAMINEK


Letos jsme mohli v naší MŠ opět oslavit Den matek. Veverky přizvaly své maminky k vyprávění o květině, po kterém následovalo společné vyrábění vlastních, originálních, květin. Vznikla tak malá dílka, která na nějaký čas zdobila vnější stěny naší MŠ.