INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÝCH ŠKOL OD 10. KVĚTNA 2021

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách
a školských zařízeních, s účinností od 10. 5. 2021 oproti současnosti mění následující:

Mateřské školy budou otevřeny pro všechny děti bez povinnosti jejich testování.
Děti nemusí nosit ochranný prostředek po celou dobu v mateřské škole.

Bc. Anna Waszková
zástupce ředitele pro MŠ

 


Platba - školné

 Vážení rodiče, zákonní zástupci,

na základě Vašich častých dotazů ohledně plateb školného informujeme:

  •  za období uzavření MŠ z důvodu pandemie COVID-19, budou uhrazené platby školného vráceny vzhledem k délce uzavření MŠ
  •  děti s povinnou předškolní docházkou úplatu za vzdělávání nehradí
  •  děti zákonných zástupců vybraných profesí (IZS), které navštěvují MŠ, úplatu za vzdělávání hradí v plné výši
  •  v době prázdninového provozu (červenec – srpen) podle vyhlášky 14/2005 Sb. § 3 není provoz MŠ přerušen po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, z tohoto důvodu zůstává úplata za vzdělávání v MŠ ve stejné výši

Máte-li dotazy ohledně Vašich plateb nebo nedoplatků, obracejte se, prosím, na sekretariát školy
p. Andreu Solowskou - solowska@zsostravska.cz

V případě dotazů k úhradě plateb za předškolní vzdělávání se obracejte na p. Annu Waszkovou - waszkova@zsostravska.cz

Bc. Anna Waszková
zástupce ředitele pro MŠ


POKUSY


S dětmi jsme zkoušeli pokus se vzlínáním barev, s droždím, se vzduchem a s atmosférickým tlakem.


JARNÍ MINIZOO NA STŘELNICI


S dětmi jsme se na konci týdne vypravili směr "Kasska", kde nás už netrpělivě čekala zvířátka. Zasmáli jsme se dovádivé lamě, která se před námi válela na zemi, podivovali jsme se hlasitému hýkání oslíka, pohladili jsme si trpělivou kozu, obdivovali malé jehňátka a některá zvířátka jsme dokonce nakrmili. Měli jsme radost s hezky prožitého času!


Zápis dětí do mateřské školy

 

Organizace zápisu do MŠ 2021-2022     ZDE   (v PDF)

 Přihláška do MŠ (ve Wordu)   ZDE

Přihláška do MŠ (v PDF)           ZDE


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 

Odkaz pro připojení ZDE


Základní informace o zápisu do 1. tříd 2021/2022

 

Celý dokument v pdf - ZDE

Registrace k zápisu - ZDE


Začala doba postní...


Na Popeleční středu jsme s dětmi z 1. třídy začali postní dobu společným zamyšlením.


Karneval u Mrňousků


Také u Mrňousků si karneval užili...