Mikuláš a Vánoce v mateřské škole na Ostravské ul.

MIKULÁŠ, dobré srdce má, pomáhá, co má, rozdává.

Vánoční hvězda. Hvězda svítí nad Betlémem, nebe plesá, zem zní zpěvem.


Potvrzení o úhradě úplaty v mateřské škole pro odečet z daně

Ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost našich MŠ na Hornické, Hrabinské a Ostravské ul., sděluje, že potvrzení o úhradě školného za docházku dítěte do mateřské školy, které slouží k odečtu z daně, vydá škola na začátku února. Rodiče budou mít potvrzení přichystané v mateřské škole, kterou jejich dítě v současné době navštěvuje.

Potvrzení pro rodiče dětí, které navštěvovaly MŠ v roce 2014, ale nyní již do MŠ nedocházejí, bude připraveno v sekretariátu školy na Ostravské ul. v době úředních hodin.

Upozorňujeme, že potvrzení se vydává na uhrazenou částku, nikoli na délku docházky!

Bližší podrobnosti vám zodpoví hlavní provozní p. Bieleszová, která sídlí v budově ZŠ na Ostravské ul.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Zveme vás na den otevřených dveří spojený s předvánočním jarmarkem

Vážení rodiče, vážení přátelé,

dovolujeme si vás pozvat na tradiční den otevřených dveří, který pro vás připravili pedagogové a ostatní zaměstnanci základních škol na Ostravské a na Slezské ul. Den otevřených dveří je zároveň spojen s předvánočním Jarmarkem.

Chceme upozornit na to, že v průběhu dne můžete navštívit výuku v jednotlivých třídách!

S bližším programem se můžete seznámit v přílohách.

Na akci vás zve za všechny zaměstnance Rudolf Fiedler, ředitel


Pozvánka na Čtení dětem mění životy

Obecně prospěšná společnost Celé Česko čte dětem ® vede již osmým rokem mohutnou celostátní kampaň na podporu šíření myšlenky o důležitosti a významném dopadu předčítání na emoční rozvoj dítěte.

V tomto roce jsme se rozhodli uspořádat seminář Čtení dětem mění životy pro vás v Českém Těšíně.

Seminář se uskuteční 10. prosince 2014 v ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím na ulici Havlíčkova v Českém Těšíně, a to od 15:30 do 16:30 hodin.

V rámci této hodinové akce bude současně probíhat seminář pro rodiče v jedné místnosti a v jiném prostoru budou moci děti zhlédnout divadelní představení souboru Kaňka. Pro děti je navíc připravena kvízová soutěž s krásnými odměnami pro výherce. Rodiče dostanou propagační materiály Celé Česko čte dětem.

Seminář pro rodiče o důležitosti a nutnosti čtení dětem povede zakladatelka a ředitelka Celé Česko čte dětem, paní Mgr. Eva Katrušáková. Cílem interaktivní přednášky s videem je motivování dospělých (zejména rodičů), dětí a mládeže ke čtení a rozvíjení lásky k literatuře, prostřednictvím předčítání a výběru hodnotné literatury.

Rádi bychom na seminář pozvali nejen rodiče a děti z vaší školy, případně i z mateřské školy, ale také širokou veřejnost. Proto prosíme o sdílení této pozvánky s Vašimi kolegy, přáteli, známými.

K účasti je potřeba on-line přihlášení na seminář, které najdete na našem webu.

Prosím o zpětnou informaci, zda můžeme počítat s Vaší spoluprací.

S pozdravem

Mgr. Markéta Bieleszová
Kulturní referentka

 


Místo spaní - pokusohraní

Každý vědec pro svou činnost potřebuje nějaké vybavení, bez kterého lze považovat pokusy jen za hraní. My se vždy důkladně připravíme.