Zveme vás na den otevřených dveří spojený s předvánočním jarmarkem

Vážení rodiče, vážení přátelé,

dovolujeme si vás pozvat na tradiční den otevřených dveří, který pro vás připravili pedagogové a ostatní zaměstnanci základních škol na Ostravské a na Slezské ul. Den otevřených dveří je zároveň spojen s předvánočním Jarmarkem.

Chceme upozornit na to, že v průběhu dne můžete navštívit výuku v jednotlivých třídách!

S bližším programem se můžete seznámit v přílohách.

Na akci vás zve za všechny zaměstnance Rudolf Fiedler, ředitel


Pozvánka na Čtení dětem mění životy

Obecně prospěšná společnost Celé Česko čte dětem ® vede již osmým rokem mohutnou celostátní kampaň na podporu šíření myšlenky o důležitosti a významném dopadu předčítání na emoční rozvoj dítěte.

V tomto roce jsme se rozhodli uspořádat seminář Čtení dětem mění životy pro vás v Českém Těšíně.

Seminář se uskuteční 10. prosince 2014 v ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím na ulici Havlíčkova v Českém Těšíně, a to od 15:30 do 16:30 hodin.

V rámci této hodinové akce bude současně probíhat seminář pro rodiče v jedné místnosti a v jiném prostoru budou moci děti zhlédnout divadelní představení souboru Kaňka. Pro děti je navíc připravena kvízová soutěž s krásnými odměnami pro výherce. Rodiče dostanou propagační materiály Celé Česko čte dětem.

Seminář pro rodiče o důležitosti a nutnosti čtení dětem povede zakladatelka a ředitelka Celé Česko čte dětem, paní Mgr. Eva Katrušáková. Cílem interaktivní přednášky s videem je motivování dospělých (zejména rodičů), dětí a mládeže ke čtení a rozvíjení lásky k literatuře, prostřednictvím předčítání a výběru hodnotné literatury.

Rádi bychom na seminář pozvali nejen rodiče a děti z vaší školy, případně i z mateřské školy, ale také širokou veřejnost. Proto prosíme o sdílení této pozvánky s Vašimi kolegy, přáteli, známými.

K účasti je potřeba on-line přihlášení na seminář, které najdete na našem webu.

Prosím o zpětnou informaci, zda můžeme počítat s Vaší spoluprací.

S pozdravem

Mgr. Markéta Bieleszová
Kulturní referentka

 


Místo spaní - pokusohraní

Každý vědec pro svou činnost potřebuje nějaké vybavení, bez kterého lze považovat pokusy jen za hraní. My se vždy důkladně připravíme.

Zdravý úsměv

V rámci projektu ZDRAVÝ ÚSMĚV navštívil děti v MŠ MUDr. et MDDr. Robert Sirota s pohádkou O Matějovi a bolavém zoubku. Co našim zubům prospívá, co škodí, jak se máme o zuby starat a proč navštěvujeme zubaře, o tom všem jsme si společně povídali. Zubaře se nebojíme, to jsme dokázali.

Hravé odpoledne se sourozenci

Děti 1. třídy si pozvaly své starší sourozence do mateřské školy, aby si zavzpomínali na dobu, kdy sami mateřskou školu navštěvovali. Společné hry a tance vytvořily báječnou atmosféru. Po setmění šli všichni na školní zahradu hledat „SVATOMARTINSKÉ SVĚTLO“.

Divadlo O Koblížkovi

Naše oblíbené divadélko Šamšula si pro nás připravilo klasickou pohádku „O Koblížkovi“. Opět nás děti ani dospělé nezklamalo. Humorné pojetí této známé pohádky se všem líbilo.