Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2013/2014

Vážení rodiče,

přinášíme podrobné informace k letošním zápisům do mateřských škol na Hornické ul., Hrabinské ul. a Slezské ul.  Podrobnosti naleznete v přílohách. V přílohách jsou zveřejněny tyto materiály:

a) informační leták,

b) směrnice ředitele školy s kritérii pro přijímání dětí do MŠ,

c) tiskopis žádosti o přijetí, který si můžete stáhnout.

Na četné žádosti rodičů, zda bude v MŠ na Ostravské ul. otevřeno oddělení pro děti mladší 3 let, odpovídáme, že ANO. Zatím však nemůžeme přinést bližší podrobnosti, o těch v současné době jednáme se zřizovatelem, městem Český Těšín.
Z tohoto důvodu se zápisy do mateřských škol, které proběhnou 25. a 26. března, nebudou týkat dětí mladších 3 let. Pro ně bude vypsán zápis o něco později! Přesná pravidla pro přijímání dětí mladších 3 let přineseme na těchto stránkách v nejbližší době!
Děkujeme za pochopení!

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Brýlový karneval

Ve středu 30. ledna se v naší MŠ konalo veselé karnevalové dopoledne. Ve třídách se hemžily princezny, víly, piráti, kovbojové, kočky, berušky i žabky.
Vstupenkou pro hosty byly brýle.
Děti si s rodiči užily tance, her a veselí.
 


Vánoce v MŠ Ostravská

Vánoční tajemství
Vánoce se slaví rok co rok a pro každého svátky klidu a míru znamenají něco jiného. Avšak když se někoho zeptáme, proč se Vánoce vůbec slaví, většina lidí odpoví, že se narodil Ježíš Kristus v Betlémě.
 


Zápis dětí do mateřských škol Hornická, Hrabinská, Ostravská

Upozorňujeme zákonné zástupce dětí, o jejichž umístění do některé z našich mateřských škol mají zájem, že zápisy se konají ve všech zmíněných mateřských školách ve dnech 25. a 26. března 2013 vždy od 8.00 do 16.00 hod.

Bližší podrobnosti ještě zveřejníme.

Rudolf Fiedler, ředitel


Výroba lampionů

VÝROBA LAMPIONŮ
Nastává předvánoční čas. Děti se těší na dárky od Ježíška. Co když nás nenajde?
Tak mu na tu dlouhou cestu posvítíme.
Děti polepily skleničky barevnými kousky papíru a tím vytvořily malé lampiony.
Na pomoc jsme si pozvali starší sourozence, bratrance či sestřenice. Dílo se podařilo.
 


Návštěva městské policie

NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ POLICIE
Městská policie Český Těšín připravila pro děti mateřských škol cyklus preventivních besed.
Děti se dozvěděly, co je pro ně bezpečné a co ne a jak se zachovat v krizových situacích.
Policejní preventistky vyzkoušely jednání dětí v modelových situacích.
 


Malování draků

Návštěva našich školáků nás vždy těší. Školní družina připravila pro naše děti
velké obrázky, které společně vymalovali.
 


Ozdravný pobyt v Koňákově

OZDRAVNÝ POBYT V KOŇÁKOVĚ
Ve dvou týdnech od 23. října do 2. listopadu 2012 prožily naše děti příjemné chvíle v přírodě venkovského Koňákova. Počasí nám přálo, a tak jsme mohli s dětmi prozkoumávat okolí a poznávat krásy podzimní přírody.
 


Ředitel školy odpovídá

Ředitel školy obdržel v poslední době několik dotazů na to, zda je možné, aby rodiče v případě dlouhodobé neúčasti (nemoc, dlouhý pobyt mimo bydliště apod.) svého dítěte požádali o snížení či prominutí úplaty (školného). Ředitel na dotazy touto cestou odpovídá.

V současné době příslušná zákonná a podzákonná norma přesně vymezuje, v kterých případech je možné o snížení či prominutí úplaty požádat. Dlouhodobá neúčast dítěte mezi ně nepatří, vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění, s tím nepočítá. Z uvedených důvodů proto zákonným zástupcům právní nárok nevzniká. Řediteli to ale - za určitých okolností hodných zvláštního zřetele - umožňuje školský zákon. Ředitel školy tak např. postupuje v době hlavních prázdnin, kdy rodičům umožňuje požádat o snížení úplaty za nedocházku dítěte do mateřské školy v době prázdnin. V jiných případech ředitel školy zatím o snižování či promíjení úplaty neuvažuje.

Bližší podrobnosti stanovování úplaty v mateřských školách na Hornické ul., Hrabinské ul., Ostravské ul. řeší nová Vnitřní směrnice č. 18/2012, úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole. Tato směrnice bude v nejbližších dnech v plném znění zveřejněna i na internetových stránkách školy.