Přijďte podpořit národní rekord

Vážení rodiče, chlapci a děvčata!

V pátek 30. května 2014 v době mezi 15.00 až 16.00 hod. jsou na náměstí ČSA v Českém Těšíně vítáni všichni ti, kteří chtěji podpořit zápis Českého Těšína do knihy rekordů. Na rekordu se bude podílet každý, kdo v tuto dobu dorazí na náměstí s jakýmkoli šlapacím kolem! V případě účasti menších dětí doporučujeme jejich účast s rodiči.

Má-li být pokus o rekord úspěšný, musí vás jich přijít alespoň 578!


Z plánu práce ZŠaMŠ Hrabina na týden 12. až 18. května 2014

Z plánu práce Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina na týden 12. až 18. května vyjímáme tyto hlavní skce:

Pondělí 12.5.:

ZŠ Slezská:   exkurze I.C, IV.A, IV.B v rámci Projektu NatTech

MŠ Hrabinská:  15.30, Den maminek, tvořivá schůzka, II. třída

Úterý 13.5.:

ZŠ Slezská:   exkurze I.B v rámci Projektu NatTech do Ostravy
                        16.00,  Besídka ke Dni matek, I.B

ZŠ Ostravská:  exkurze III.A v rámci Projektu NatTech do Ostravy

Středa 14.5.:

ZŠ Ostravská:  exkurze V.A v rámci Projektu NatTech do Ostravy
                           divadelní  představení Ferda Mravenec, I.A, II.A, III.A, III.B, IV.C

ŠD Slezská:     13.30, Malování na asfalt, akce ve spolupráci se SRPDŠ

MŠ Hrabinská: 15.30, Besídka pro maminky, III. tř.

Čtvrtek 15.5.:

MŠ Hrabinská:  15.30, Besídka pro maminky, I. tř.

Pátek 16.5.:

ZŠ Hrabina:   akce dopravní výchovy "Na vlastní kůži", VIII.A, VIII.B

ZŠ Ostravská:  účast dvou žákyň na převzetí ocenění za umístění v celostátní výtvarné soutěži v Praze
                           exkurze IX.A v rámci Projektu NatTech do Ostravy

MŠ Hrabinská: divadlo v MŠ Lakomá Barča


Knihovna

Na návštěvě v knihovně se dětem obzvláště líbilo. Se zaujetím si vyslechly pohádku,
prohlédly si celé prostředí a prolistovaly řadu zajímavých knih.
 


U prvňáků

Naši předškoláci byli pozváni do 1. ročníku ZŠ – Ostravská k pani učitelce Janě Nogolové.
Školáci nám předvedli, co všechno se už stačili naučit. Máme z nich velkou radost.
 


Návštěva babiček a dědečků

Pro naši milou návštěvu jsme si připravili program pod názvem „Už je čas na pohádky“.
Společně s dětmi jsme nacvičili tři pohádky a přidali pohybové písně a básničky.
Po vystoupení se děti s chutí pustily do mlsání, které pro ně babičky přichystaly.
 


Divadlo Šamšula

Divadlo „Šamšula“ si pro nás připravilo pohádku pod názvem „Jak včelky uzdravily květinku“. Ani tentokrát nás představení nezklamalo. Děti se náramně bavily i tím,
že byly vtahovány do děje. Těšíme se na jejich další návštěvu.
 


Výběr stravného na květen 2014

Výběr stravného - květen 2014

Pondělí 28.4.2014        7,30-15,30h
Úterý    29.4.2014        7,30-14,30h
Středa  30.4.2014        7,30-15,30h
 


Přehled přijatých či nepřijatých dětí do mateřských škol na Hornické ul., Hrabinské ul. a Ostravské ul.

V příloze přinášíme přehled dětí, které byly přijaty či nepřijaty do předškolního vzdělávání v mateřských školách na Hornické ul., Hrabinské ul., Ostravské ul., jejichž činnost vykonává ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina, příspěvková prganizace.


Karneval

KARNEVAL

Karneval masek je u dětí snad nejoblíbenější akcí ze všech. Jsou v přestrojení
a ještě se pořádně vydovádí.
Nejprve jsme se představili v krátkém, hudebním programu, následovala
promenáda masek, zábava s rodiči a skvělé dobroty, které si pro nás naše milé
maminky a babičky připravily.
Karneval se vydařil a všem děkujeme za návštěvu.
 


Výdej stravného na duben 2014

Výběr stravného na duben 2014:

Čtvrtek 27.3.2014 7,30 - 14,30h
Pátek 28.3.2014 7,30 - 13,30h
Pondělí 31.3.2014 7,30 - 15,30h