Návštěva babiček a dědečků

Pro naši milou návštěvu jsme si připravili program pod názvem „Už je čas na pohádky“.
Společně s dětmi jsme nacvičili tři pohádky a přidali pohybové písně a básničky.
Po vystoupení se děti s chutí pustily do mlsání, které pro ně babičky přichystaly.
 


Divadlo Šamšula

Divadlo „Šamšula“ si pro nás připravilo pohádku pod názvem „Jak včelky uzdravily květinku“. Ani tentokrát nás představení nezklamalo. Děti se náramně bavily i tím,
že byly vtahovány do děje. Těšíme se na jejich další návštěvu.
 


Výběr stravného na květen 2014

Výběr stravného - květen 2014

Pondělí 28.4.2014        7,30-15,30h
Úterý    29.4.2014        7,30-14,30h
Středa  30.4.2014        7,30-15,30h
 


Přehled přijatých či nepřijatých dětí do mateřských škol na Hornické ul., Hrabinské ul. a Ostravské ul.

V příloze přinášíme přehled dětí, které byly přijaty či nepřijaty do předškolního vzdělávání v mateřských školách na Hornické ul., Hrabinské ul., Ostravské ul., jejichž činnost vykonává ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina, příspěvková prganizace.


Karneval

KARNEVAL

Karneval masek je u dětí snad nejoblíbenější akcí ze všech. Jsou v přestrojení
a ještě se pořádně vydovádí.
Nejprve jsme se představili v krátkém, hudebním programu, následovala
promenáda masek, zábava s rodiči a skvělé dobroty, které si pro nás naše milé
maminky a babičky připravily.
Karneval se vydařil a všem děkujeme za návštěvu.
 


Výdej stravného na duben 2014

Výběr stravného na duben 2014:

Čtvrtek 27.3.2014 7,30 - 14,30h
Pátek 28.3.2014 7,30 - 13,30h
Pondělí 31.3.2014 7,30 - 15,30h
 


Výsledky zápisu do našich mateřských škol

Sdělujeme, že výsledky přijímacího řízení do našich mateřských škol včetně třídy pro děti od 2,5 roku do 3 let přineseme koncem příštího týdne.


Dočasná změna ve vedení mateřské školy na Ostravské ul.

Ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o. sděluje, že po dobu delší nepřítomnosti Mgr. Waszkové ji ve funkci vedoucí MŠ na Ostravské ulici bude od 24.3. 2014 v plném rozsahu práv a povinností zastupovat paní Katarzyna Adámková.


Přijímací řízení do oddělení pro dětí od 2 1/2 roku do 3 let

Upozorňujeme zákonné zástupce, kteří mají zájem umístit pro školní rok 2014/2015 své dítě do mateřské školy do oddělení pro děti od 2,5 roku do 3 let, že zápis proběhne v pondělí 10. března 2014 od 8.00 hod. do 16.00 hod. v MŠ Ostravská.

Upozorňujeme na to, že dítě musí mít k 1.9. 2014 alespoň 2,5 roku. Věk dítěte je jediným kritériem pro přijetí do této třídy. Přednost mají děti, které se věkem blíží 3 rokům.