Výsledky zápisu do našich mateřských škol

Sdělujeme, že výsledky přijímacího řízení do našich mateřských škol včetně třídy pro děti od 2,5 roku do 3 let přineseme koncem příštího týdne.


Dočasná změna ve vedení mateřské školy na Ostravské ul.

Ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o. sděluje, že po dobu delší nepřítomnosti Mgr. Waszkové ji ve funkci vedoucí MŠ na Ostravské ulici bude od 24.3. 2014 v plném rozsahu práv a povinností zastupovat paní Katarzyna Adámková.


Přijímací řízení do oddělení pro dětí od 2 1/2 roku do 3 let

Upozorňujeme zákonné zástupce, kteří mají zájem umístit pro školní rok 2014/2015 své dítě do mateřské školy do oddělení pro děti od 2,5 roku do 3 let, že zápis proběhne v pondělí 10. března 2014 od 8.00 hod. do 16.00 hod. v MŠ Ostravská.

Upozorňujeme na to, že dítě musí mít k 1.9. 2014 alespoň 2,5 roku. Věk dítěte je jediným kritériem pro přijetí do této třídy. Přednost mají děti, které se věkem blíží 3 rokům.


Znovu přišel kouzelník

Kouzelník se svým králíkem v klobouku učil děti kouzlit.


Ozdravný pobyt v Koňákově

Naše děti opět uvítaly velikou změnu a těšily se na pobyt v Koňákově.
Každodenními procházkami jsme utužovali svá těla a zároveň
obdivovali zajímavé sochy v tamním sochařském parku.
 


Vánoční posezení

Před vánočními svátky bývá obvykle shon. Nám se podařilo vytvořit,
alespoň na malou chvíli, pohodovou a milou atmosféru s rodinnými
příslušníky a přáteli naší MŠ.
 


Vánoční divadlo

Starší sourozenci dětí MŠ - naši bývalí žáci - připravili dětem a rodičům moderní divadelní zpracování vánočního doby. Společné zpívání koled za hudebního doprovodu tatínků je už tradicí.
 


Poděkování!

Vážený pane řediteli,

na základě třídní schůzky ze dne 11.2. nově otevřené třídy pro děti od 2,5 do 3 let bych Vám ještě dodatečně chtěla poděkovat za otevření a vedení této třídy (jako jediné na Severní Moravě). Opravdu jsme moc spokojení a díky Vám mohu opět chodit do práce. Chodíme do školky velice rádi, dcerka nikdy neplakala, do školky se vždy těší a nejradši by chodila do školky i o víkendu. Trpělivost, píli, tvořivost a toleranci paní učitelky Tamarky a Milušky velice obdivuji a jsem ráda, že má dcera Ester může tuto školku navštěvovat.

                     S úctou a přáním pěkného dne 

                     Ivona Bojdová - rodič Ester Bojdové

Podobný dopis zvěřejňujeme určitě rádi!


Zápis do mateřských škol pro školní rok 2014/2015 (předběžná informace)

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

sdělujeme vám, že po předběžné dohodě s Městským úřadem Český Těšín, zřizovatelem našich mateřských škol na Hornické ul., Hrabinské ul. a Ostravské ul., se zápis pro školní rok 2014/2015 uskuteční takto:

Pro děti, které k 1.9. 2014 dovrší alespoň 2 1/2 roku a nepřekročí 3 roky se zápis uskuteční 10. března 2014 od 8.00 hod. do 16.00 v MŠ Ostravská

Pro děti, které k 1. září 2014 dovrší 3 let nebo jsou starší, proběhne zápis ve dvou dnech, a to 17. a 18. března 2014 od 8.00 hod. do 16.00 v příslušných MŠ na Hornické, Hrabinské a Ostravské ul.

Zdůrazňujeme, že i v letošním roce mají absolutní přednost v přijímání děti, tzv. předškoláci, tedy děti, které 1.9. 2015 nastoupí do 1. třídy základní školy.

Upozorňujeme na to, že v termínech může ještě dojít ke změně!

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel