Mrňouskové, děti z oddělení mladších 3 let

2. 9. 2013 jsme přivítali v nové třídě děti mladší 3 let, říkáme si „Mrňouskové“. Začátek byl pro nás slzavým údolím, ale teď už si společně hrajeme, kreslíme a zpíváme.


Zahájení provozu třídy pro děti mladší 3 let a starší 2,5 roku v MŠ na Ostravské ul. - DOPLNĚNÍ INFORMACE

Sdělujeme zákonným zástupcům dětí přijatých do mateřské školy na Ostravské ul., oddělení pro děti od 2,5 roku do 3 let, že provoz bude zahájen 2. září 2013. Bližší podrobnosti u učitelek mateřské školy.

Čím je třeba děti při nástupu do třídy dětí mladších 3 let vybavit:

 Přezůvky,
náhradní oblečení do třídy,
náhradní oblečení na zahradu,
(případně) náhradní obuv
foto A6 - na šířku (dle možností)
pyžamo
plastový hrníček na pití

Stanovení provozu

7.00 - 15.45

Rodičovská schůzka s dalšími informacemi:

středa 4.9. 15.30 hod.

POZOR:
V pondělí 2.9. už mohou děti v MŠ odpočívat (spát)


Stanovení úplaty v mateřské škole pro oddělení pro děti mladší 3 let a starší 2,5 let pro školní rok 2013/2014

Ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., stanovil výši úplaty za předškolní vzdělávání v oddělení pro 2,5 leté ař tříleté děti v mateřské škole na Ostravské ul. pro školní rok 2013/2014.

Viz příloha


Přehled přijatých a nepřijatých dětí do 3. oddělení mateřské školy na Ostravské ul., do třídy pro děti od 2,5 roku do 3 let

Přinášíme přehled dětí přijatých a nepřijatých do 3. třídy mateřské školy na Ostravské ul., do třídy pro děti od 2,5 roku do 3 let.


Rozloučení se školáky

Rozloučení se školáky se tentokrát neslo v duchu Večerníčka. Travnatý plácek se na malou chvíli proměnil v rozkvetlou louku a na ní poletovali broučci, čmeláci, berušky a motýli, kteří za doprovodu známých písní roztančili slunečnou zahradu. Naši malí školáci se s ostychem představili v nových tričkách. Moc jim to slušelo. Radostnou náladu skvěle doplňovali klaun Hopsalín se svým programem, skákací hrad a výborné pohoštění.

Stanovení úplaty v mateřské škole a ve školní družině pro školní rok 2013/2014

Ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o.  stanovil výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách a školních družinách, jejichž činnost ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina, p.o. vykonává.

Bližší podrobnosti jsou uvedeny v příloze.


Výběrový pohovor na místo učitelky MŠ Ostravská do oddělení pro děti od 2,5 roku do 3 let

Ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace, která vykonává činnost mateřské školy na Ostravské ul.

vyhlašuje výběrové pohovory na místo učitelky mateřské školy na Ostravské ul. do oddělení pro děti od 2,5 roku do 3 let. Přijaty mohou být 2 zájemkyně.

Výběrové pohovory proběhnou 11. července 2013 v kanceláři ředitele základní školy na Ostravské ul. 1710 od 14.00 hod. v pořadí, které zájemkyně obdrží mailovou poštou.

Podmínky:
a) Přihlášku k výběrovému pohovoru je třeba zaslat nejpozději do 8. července 2013.
b) Přihláška musí obsahovat mailovou adresu, na kterou bude zájemkyni (zájemci) poslána pozvánka.
c) Uchazečky musí předložit občanský průkaz
d) Doklady o dosaženém vzdělání
e) Čestné prohlášení o dosavadní praxi.

Pozor!  Na žádosti o místo podané před vyhlášením výběrových pohovorů nebude brán zřetel!

Před případným podpisem pracovní smlouvy musí zájemkyně (zájemce) absolvovat vstupní lékařskou prohlídku a předložit výpis z rejstříku trestů.


Zápis dětí do oddělení pro děti od 2,5 roku do 3 let v MŠ Ostravská v Českém Těšíně

Ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace, která vykonává činnost mateřské školy na Ostravské ulici,

vyhlašuje ZÁPIS do oddělení pro děti od 2,5 roku do 3 let v mateřské škole na Ostravské ul.

(nástup do mateřské školy 1. září 2013)

Zákonní zástupci dětí mohou podávat žádosti o přijetí jejich dítěte od 25. června do 8. července 2013 do 14.00 hod. Pozor! Tento termín ječ nepřekročitelný. Součástí žádosti musí být vyplněný evidenční list s potvrzením lékaře o zdravotním stavu dítěte a o provedených očkováních.

Přijetí se bude řídit těmito základními kritérii:
a) Bydliště (dítě musí mít trvalé bydliště v obci Český Těšín),
b) Věk dítěte (čím víc se věk dítěte blíží 3 rokům)
c) Zaměstnanost obou rodičů
d) Zaměstnanost alespoň jednoho rodiče atd.

POZOR!  Datum dodání žádost nerozhoduje!

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel