Rozloučení se školáky

Rozloučení se školáky se tentokrát neslo v duchu Večerníčka. Travnatý plácek se na malou chvíli proměnil v rozkvetlou louku a na ní poletovali broučci, čmeláci, berušky a motýli, kteří za doprovodu známých písní roztančili slunečnou zahradu. Naši malí školáci se s ostychem představili v nových tričkách. Moc jim to slušelo. Radostnou náladu skvěle doplňovali klaun Hopsalín se svým programem, skákací hrad a výborné pohoštění.

Stanovení úplaty v mateřské škole a ve školní družině pro školní rok 2013/2014

Ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o.  stanovil výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách a školních družinách, jejichž činnost ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina, p.o. vykonává.

Bližší podrobnosti jsou uvedeny v příloze.


Výběrový pohovor na místo učitelky MŠ Ostravská do oddělení pro děti od 2,5 roku do 3 let

Ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace, která vykonává činnost mateřské školy na Ostravské ul.

vyhlašuje výběrové pohovory na místo učitelky mateřské školy na Ostravské ul. do oddělení pro děti od 2,5 roku do 3 let. Přijaty mohou být 2 zájemkyně.

Výběrové pohovory proběhnou 11. července 2013 v kanceláři ředitele základní školy na Ostravské ul. 1710 od 14.00 hod. v pořadí, které zájemkyně obdrží mailovou poštou.

Podmínky:
a) Přihlášku k výběrovému pohovoru je třeba zaslat nejpozději do 8. července 2013.
b) Přihláška musí obsahovat mailovou adresu, na kterou bude zájemkyni (zájemci) poslána pozvánka.
c) Uchazečky musí předložit občanský průkaz
d) Doklady o dosaženém vzdělání
e) Čestné prohlášení o dosavadní praxi.

Pozor!  Na žádosti o místo podané před vyhlášením výběrových pohovorů nebude brán zřetel!

Před případným podpisem pracovní smlouvy musí zájemkyně (zájemce) absolvovat vstupní lékařskou prohlídku a předložit výpis z rejstříku trestů.


Zápis dětí do oddělení pro děti od 2,5 roku do 3 let v MŠ Ostravská v Českém Těšíně

Ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace, která vykonává činnost mateřské školy na Ostravské ulici,

vyhlašuje ZÁPIS do oddělení pro děti od 2,5 roku do 3 let v mateřské škole na Ostravské ul.

(nástup do mateřské školy 1. září 2013)

Zákonní zástupci dětí mohou podávat žádosti o přijetí jejich dítěte od 25. června do 8. července 2013 do 14.00 hod. Pozor! Tento termín ječ nepřekročitelný. Součástí žádosti musí být vyplněný evidenční list s potvrzením lékaře o zdravotním stavu dítěte a o provedených očkováních.

Přijetí se bude řídit těmito základními kritérii:
a) Bydliště (dítě musí mít trvalé bydliště v obci Český Těšín),
b) Věk dítěte (čím víc se věk dítěte blíží 3 rokům)
c) Zaměstnanost obou rodičů
d) Zaměstnanost alespoň jednoho rodiče atd.

POZOR!  Datum dodání žádost nerozhoduje!

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Den otců

Tento den nám nepokazilo ani deštivé počasí při pochodu za pokladem.
V mateřské škole nás potom čekala zajímavá zábava.
 


Maminky tančí zumbu

Tentokrát jsme oslavili svátek maminek pohybem při skvělé hudbě.


Malované písničky

K dobré pohodě někdy stačí jen kytara a známé dětské písničky.


K připravovaným zápisům do 3. třídy pro děti mladší tří let v MŠ Ostravská

Na četné telefonické dotazy, zda již byl oznámen termín zápisu do třídy pro děti mladší tří let v MŠ Ostravská, sdělujeme, že zatím nikoli. Učiníme tak v okamžiku, kdy k tomu budou splněny všechny podmínky, např. předání třídy po stavebních úpravách, schválení provozu hygienou, zákonné zvýšení kapacity krajským úřadem apod. Škola totiž musí mít jistotu, že třetí oddělení může otevřít skutečně k 1. září 2013.
V této chvíli je velmi těžké říci přesné datum, předpokládáme však, že by k vyhlášení zápisu mohlo dojít kolem 20. června 2013.
Je proto třeba pravidelně sledovat internetové stránky školy!
        Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel
 


K výběrovému řízení na místo učitelky mateřské školy

Na četné telefonické dotazy, zda již bylo vyhlášeno výběrové řízení, nebo kdy bude výběrové řízení na místo učitelky mateřské školy na Ostravské ul. (budoucí 3. třída) vyhlášeno, sdělujeme, že tak učiníme v okamžiku, kdy k tomu budou splněny všechny podmínky, např. předání třídy po stavebních úpravách, schválení provozu hygienou atd. Škola totiž musí mít jistotu, že třetí oddělení může otevřít skutečně k 1. září 2013.
V této chvíli je velmi těžké říci přesné datum, předpokládáme však, že by k vyhlášení výběrových pohovorů mohlo dojít kolem 20. června 2013.

Především případné zájemkyně, sledujte naše www stránky, na nichž datum i podmínky v příhodný čas zveřejníme. Rádi bychom toto řízení stihli do začátku hlavních prázdnin.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Tiskopis žádosti o přijetí do MŠ

V příloze přinášíme 2 tiskopisy, které jsou nutné k podání žádosti o přijetí do mateřské školy. Oba tiskopisy si můžete stáhnout, vyplnit a odevzdat v příslušné mateřské škole.

1. Žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

2. Evidenční list pro dítě v mateřské škole.