Městské ocenění ke Dni učitelů pro Bc. Annu Waszkovou

U příležitosti letošního Dne učitelů byla za svou dlouholetou pedagogickou práci v městě Český Těšín dne 27.3. 2013 oceněna vedoucí naší mateřské školy na Ostravské ul. paní Bc. Anna Waszková.

Paní Waszkové k ocenění blahopřejeme.

Uvádíme stručné zhodnocení její práce a z vlastního slavnostního aktu předávání ocenění přinášíme několik fotografií (Jejich autorkou je Mgr. V. Potyszová)

Paní Bc. Anna Waszková začala po ukončení studia na střední pedagogické škole pracovat v MŠ Mosty u Jablunkova, poté v Hrčavě. 1. července 1993 byla jmenována ředitelkou MŠ Ostravská v Českém Těšíně. Po reorganizaci sítě mateřských škol v Českém Těšíně, kdy MŠ Ostravská byla vřazena do právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná, byla k 1. lednu 2003 vedoucí MŠ Ostravská.
V letech 2006 – 2009 studovala na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity ve studijním oboru učitelství pro mateřské školy a získala vysokoškolské vzdělání - bakalář.
Dlouhodobě se zajímá o oblast péče dětí o vlastní zdraví a zdravého životního stylu, a je proto zákonité, že se zapojila do projektu „Zdravá mateřská škola“. Do sítě projektu byla jí vedená mateřská škola přijata v roce 2006.
Díky zkušenostem v této oblasti i dosaženému vzdělání zís-kala v roce 2009 osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu poradenské a lektorské činnosti v programu „Škola podporu-jící zdraví“
Je členkou autorského týmu knihy KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE.
Od roku 1998 na žádost rodičů uvedla do života třídu s rozšířenou výukou křesťanství
Od roku 2004 se dále vzdělává a zaměřuje i na pedagogiku Franze Ketta, v roce 2012 absolvovala stáž v Tyrolsku a získala osvědčení pro práci s dětmi v křesťanském zaměření.
Paní Anna Waszková o své práci říká:
MŠ Ostravská je mým „dítětem“, záleží mi na dětech, za-městnancích i rodičích, kteří jsou její součástí. Práce mě velmi baví a přináší mi uspokojení.


Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2013/2014

Vážení rodiče,

přinášíme podrobné informace k letošním zápisům do mateřských škol na Hornické ul., Hrabinské ul. a Slezské ul.  Podrobnosti naleznete v přílohách. V přílohách jsou zveřejněny tyto materiály:

a) informační leták,

b) směrnice ředitele školy s kritérii pro přijímání dětí do MŠ,

c) tiskopis žádosti o přijetí, který si můžete stáhnout.

Na četné žádosti rodičů, zda bude v MŠ na Ostravské ul. otevřeno oddělení pro děti mladší 3 let, odpovídáme, že ANO. Zatím však nemůžeme přinést bližší podrobnosti, o těch v současné době jednáme se zřizovatelem, městem Český Těšín.
Z tohoto důvodu se zápisy do mateřských škol, které proběhnou 25. a 26. března, nebudou týkat dětí mladších 3 let. Pro ně bude vypsán zápis o něco později! Přesná pravidla pro přijímání dětí mladších 3 let přineseme na těchto stránkách v nejbližší době!
Děkujeme za pochopení!

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Brýlový karneval

Ve středu 30. ledna se v naší MŠ konalo veselé karnevalové dopoledne. Ve třídách se hemžily princezny, víly, piráti, kovbojové, kočky, berušky i žabky.
Vstupenkou pro hosty byly brýle.
Děti si s rodiči užily tance, her a veselí.
 


Vánoce v MŠ Ostravská

Vánoční tajemství
Vánoce se slaví rok co rok a pro každého svátky klidu a míru znamenají něco jiného. Avšak když se někoho zeptáme, proč se Vánoce vůbec slaví, většina lidí odpoví, že se narodil Ježíš Kristus v Betlémě.
 


Zápis dětí do mateřských škol Hornická, Hrabinská, Ostravská

Upozorňujeme zákonné zástupce dětí, o jejichž umístění do některé z našich mateřských škol mají zájem, že zápisy se konají ve všech zmíněných mateřských školách ve dnech 25. a 26. března 2013 vždy od 8.00 do 16.00 hod.

Bližší podrobnosti ještě zveřejníme.

Rudolf Fiedler, ředitel


Výroba lampionů

VÝROBA LAMPIONŮ
Nastává předvánoční čas. Děti se těší na dárky od Ježíška. Co když nás nenajde?
Tak mu na tu dlouhou cestu posvítíme.
Děti polepily skleničky barevnými kousky papíru a tím vytvořily malé lampiony.
Na pomoc jsme si pozvali starší sourozence, bratrance či sestřenice. Dílo se podařilo.
 


Návštěva městské policie

NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ POLICIE
Městská policie Český Těšín připravila pro děti mateřských škol cyklus preventivních besed.
Děti se dozvěděly, co je pro ně bezpečné a co ne a jak se zachovat v krizových situacích.
Policejní preventistky vyzkoušely jednání dětí v modelových situacích.
 


Malování draků

Návštěva našich školáků nás vždy těší. Školní družina připravila pro naše děti
velké obrázky, které společně vymalovali.
 


Ozdravný pobyt v Koňákově

OZDRAVNÝ POBYT V KOŇÁKOVĚ
Ve dvou týdnech od 23. října do 2. listopadu 2012 prožily naše děti příjemné chvíle v přírodě venkovského Koňákova. Počasí nám přálo, a tak jsme mohli s dětmi prozkoumávat okolí a poznávat krásy podzimní přírody.