Den otců

Tento den nám nepokazilo ani deštivé počasí při pochodu za pokladem.
V mateřské škole nás potom čekala zajímavá zábava.
 


Maminky tančí zumbu

Tentokrát jsme oslavili svátek maminek pohybem při skvělé hudbě.


Malované písničky

K dobré pohodě někdy stačí jen kytara a známé dětské písničky.


K připravovaným zápisům do 3. třídy pro děti mladší tří let v MŠ Ostravská

Na četné telefonické dotazy, zda již byl oznámen termín zápisu do třídy pro děti mladší tří let v MŠ Ostravská, sdělujeme, že zatím nikoli. Učiníme tak v okamžiku, kdy k tomu budou splněny všechny podmínky, např. předání třídy po stavebních úpravách, schválení provozu hygienou, zákonné zvýšení kapacity krajským úřadem apod. Škola totiž musí mít jistotu, že třetí oddělení může otevřít skutečně k 1. září 2013.
V této chvíli je velmi těžké říci přesné datum, předpokládáme však, že by k vyhlášení zápisu mohlo dojít kolem 20. června 2013.
Je proto třeba pravidelně sledovat internetové stránky školy!
        Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel
 


K výběrovému řízení na místo učitelky mateřské školy

Na četné telefonické dotazy, zda již bylo vyhlášeno výběrové řízení, nebo kdy bude výběrové řízení na místo učitelky mateřské školy na Ostravské ul. (budoucí 3. třída) vyhlášeno, sdělujeme, že tak učiníme v okamžiku, kdy k tomu budou splněny všechny podmínky, např. předání třídy po stavebních úpravách, schválení provozu hygienou atd. Škola totiž musí mít jistotu, že třetí oddělení může otevřít skutečně k 1. září 2013.
V této chvíli je velmi těžké říci přesné datum, předpokládáme však, že by k vyhlášení výběrových pohovorů mohlo dojít kolem 20. června 2013.

Především případné zájemkyně, sledujte naše www stránky, na nichž datum i podmínky v příhodný čas zveřejníme. Rádi bychom toto řízení stihli do začátku hlavních prázdnin.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Tiskopis žádosti o přijetí do MŠ

V příloze přinášíme 2 tiskopisy, které jsou nutné k podání žádosti o přijetí do mateřské školy. Oba tiskopisy si můžete stáhnout, vyplnit a odevzdat v příslušné mateřské škole.

1. Žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

2. Evidenční list pro dítě v mateřské škole.


Kouzelník

Do naší MŠ zavítala neobvyklá návštěva. Byl to sympatický kouzelník pan Aleš.
Předvedl nám zajímavá kouzla. Nejvíce se dětem líbilo, když zapojil do svých čar a kouzel děti
i paní učitelky. Zábava byla vskutku originální.
 


Snížení úplaty v mateřské škole za období hlavních prázdnin

Ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost mateřských škol Hornická, Hrabinská, Ostravská, rozhodl o snížení úplaty rodičům, jejichž děti nebudou ani jeden den docházet o hlavních prázdninách 2012/2013 do mateřské školy.

Bližší podrobnosti naleznete v příloze.


Prázdninový provoz mateřských škol a školních družin

Přinášíme přehled provozu mateřských škol na Hornické ul., Hrabinské ul., Ostravské ul. v době hlavních prázdnin 2013.

Současně informujeme o tom, že obě školní družiny - na Ostravské ul. i na Slezské ul. - budou v době hlavních prázdnin mimo provoz.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Napsali o nás

Regionální Těšínské listy v poslední době přinesly o našich školách několik informací. Přinášíme je ve znění, v jakém byly zvěřejněny:
Jedná se
1) o informaci o úspěchu našich žáků v konverzační soutěži v anglickém jazyce,
2) o zprávu projektu v ZŠ na Slezské ul. "Jaro přišlo k nám",
3) o sdělení o městském ocenění Bc. Anny Waszkové ke Dni učitelů.