Kouzelník

Do naší MŠ zavítala neobvyklá návštěva. Byl to sympatický kouzelník pan Aleš.
Předvedl nám zajímavá kouzla. Nejvíce se dětem líbilo, když zapojil do svých čar a kouzel děti
i paní učitelky. Zábava byla vskutku originální.
 


Snížení úplaty v mateřské škole za období hlavních prázdnin

Ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost mateřských škol Hornická, Hrabinská, Ostravská, rozhodl o snížení úplaty rodičům, jejichž děti nebudou ani jeden den docházet o hlavních prázdninách 2012/2013 do mateřské školy.

Bližší podrobnosti naleznete v příloze.


Prázdninový provoz mateřských škol a školních družin

Přinášíme přehled provozu mateřských škol na Hornické ul., Hrabinské ul., Ostravské ul. v době hlavních prázdnin 2013.

Současně informujeme o tom, že obě školní družiny - na Ostravské ul. i na Slezské ul. - budou v době hlavních prázdnin mimo provoz.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Napsali o nás

Regionální Těšínské listy v poslední době přinesly o našich školách několik informací. Přinášíme je ve znění, v jakém byly zvěřejněny:
Jedná se
1) o informaci o úspěchu našich žáků v konverzační soutěži v anglickém jazyce,
2) o zprávu projektu v ZŠ na Slezské ul. "Jaro přišlo k nám",
3) o sdělení o městském ocenění Bc. Anny Waszkové ke Dni učitelů.


Přehled přijatých a nepřijatých dětí do mateřských škol Hornická, Hrabinská, Ostravská

V příloze přinášíme přehled dětí, které byly přijaty či nepřijaty do předškolního vzdělávání v mateřských školách na Hornické ul., Hrabinské ul., Ostravské ul., jejichž činnost vykonává ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina, p.o.

Do tříd určených pro tříleté a starší děti nebyly přijaty děti mladší. Pro děti mladší, ve věku 2,5 až 3 roky bude v MŠ na Ostravské ul. otevřena speciální třída. Rodičům mladších dětí, kteří si podali žádost o přijetí dítěte už nyní, sdělujeme, že jejich žádosti jsme automaticky převedli do přijímacího řízení, které proběhne v měsící červnu.

Rodičům dětí starších tří let, které nebyly přijaty do MŠ Ostravská, nabídneme přednostní umístění do MŠ na Hornické ul.

Rudolf Fiedler, ředitel


Přijímací řízení do třídy MŠ s dětmi 2,5 až tříletými

Vážení rodiče,
na četné dotazy upřesňuji, že

a) do třídy MŠ na Ostravské ul. pro děti mladší 3 let budou přijímány děti ve věkovém rozpětí 2,5 až 3 roky,

b) přijímací řízení proběhne v polovině měsíce června.

Bližší informace přinesem v květnu!

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina, p.o.


Oddělení mateřské školy na Ostravské ul. pro děti mladší tří let

Poněvadž se množí dotazy ptající se na případné otevření třídy mateřské školy pro děti mladší tří let, přetiskujeme odpověď, která byla zveřejněna 5.4. 2013 na oficiálních stránkách města Českého Těšína

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat co mám dělat, když mám 2letou dcerku, v červnu končím rodičovskou dovolenou, mám nastoupit do práce a nemám kde dát dcerku. Škola Komenského paní ředitelka mě odmítla hned a teď jsem byla odmítnuta i ředitelkou školy Pod Zvonek. Proč je takový problém s umístěním 2 letých dětí? Děkuji Hezký den


Odpovídá Nawratová Alena 05.04.2013 10:00

Vážená paní, v souladu s § 34 odst. (1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Vzhledem ke zvýšené poptávce po umísťování dětí mladších tří let do mateřských škol město připravuje na mateřské škole pracoviště Ostravská 1628 zřízení oddělení pro přijímání dětí ve věku zpravidla starších dva a půl roku do věku zpravidla mladších tří let. Děti v této třídě budou umístěny po dobu jednoho školního roku na základě smlouvy, kterou bude ošetřen pobyt, služby a doba. Tato třída by měla být zprovozněna od 1.9.2013. Žádosti o přijetí dítěte budou přijímány příspěvkovou organizací Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, 737 01 Český Těšín, Ostravská 1710. Termín pro podání žádosti bude stanoven po projednání zřízení této třídy Radou města Český Těšín, to je po 17.04.2013.


Městské ocenění ke Dni učitelů pro Bc. Annu Waszkovou

U příležitosti letošního Dne učitelů byla za svou dlouholetou pedagogickou práci v městě Český Těšín dne 27.3. 2013 oceněna vedoucí naší mateřské školy na Ostravské ul. paní Bc. Anna Waszková.

Paní Waszkové k ocenění blahopřejeme.

Uvádíme stručné zhodnocení její práce a z vlastního slavnostního aktu předávání ocenění přinášíme několik fotografií (Jejich autorkou je Mgr. V. Potyszová)

Paní Bc. Anna Waszková začala po ukončení studia na střední pedagogické škole pracovat v MŠ Mosty u Jablunkova, poté v Hrčavě. 1. července 1993 byla jmenována ředitelkou MŠ Ostravská v Českém Těšíně. Po reorganizaci sítě mateřských škol v Českém Těšíně, kdy MŠ Ostravská byla vřazena do právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná, byla k 1. lednu 2003 vedoucí MŠ Ostravská.
V letech 2006 – 2009 studovala na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity ve studijním oboru učitelství pro mateřské školy a získala vysokoškolské vzdělání - bakalář.
Dlouhodobě se zajímá o oblast péče dětí o vlastní zdraví a zdravého životního stylu, a je proto zákonité, že se zapojila do projektu „Zdravá mateřská škola“. Do sítě projektu byla jí vedená mateřská škola přijata v roce 2006.
Díky zkušenostem v této oblasti i dosaženému vzdělání zís-kala v roce 2009 osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu poradenské a lektorské činnosti v programu „Škola podporu-jící zdraví“
Je členkou autorského týmu knihy KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE.
Od roku 1998 na žádost rodičů uvedla do života třídu s rozšířenou výukou křesťanství
Od roku 2004 se dále vzdělává a zaměřuje i na pedagogiku Franze Ketta, v roce 2012 absolvovala stáž v Tyrolsku a získala osvědčení pro práci s dětmi v křesťanském zaměření.
Paní Anna Waszková o své práci říká:
MŠ Ostravská je mým „dítětem“, záleží mi na dětech, za-městnancích i rodičích, kteří jsou její součástí. Práce mě velmi baví a přináší mi uspokojení.


Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2013/2014

Vážení rodiče,

přinášíme podrobné informace k letošním zápisům do mateřských škol na Hornické ul., Hrabinské ul. a Slezské ul.  Podrobnosti naleznete v přílohách. V přílohách jsou zveřejněny tyto materiály:

a) informační leták,

b) směrnice ředitele školy s kritérii pro přijímání dětí do MŠ,

c) tiskopis žádosti o přijetí, který si můžete stáhnout.

Na četné žádosti rodičů, zda bude v MŠ na Ostravské ul. otevřeno oddělení pro děti mladší 3 let, odpovídáme, že ANO. Zatím však nemůžeme přinést bližší podrobnosti, o těch v současné době jednáme se zřizovatelem, městem Český Těšín.
Z tohoto důvodu se zápisy do mateřských škol, které proběhnou 25. a 26. března, nebudou týkat dětí mladších 3 let. Pro ně bude vypsán zápis o něco později! Přesná pravidla pro přijímání dětí mladších 3 let přineseme na těchto stránkách v nejbližší době!
Děkujeme za pochopení!

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Brýlový karneval

Ve středu 30. ledna se v naší MŠ konalo veselé karnevalové dopoledne. Ve třídách se hemžily princezny, víly, piráti, kovbojové, kočky, berušky i žabky.
Vstupenkou pro hosty byly brýle.
Děti si s rodiči užily tance, her a veselí.