Vánoce v MŠ Ostravská

Vánoční tajemství
Vánoce se slaví rok co rok a pro každého svátky klidu a míru znamenají něco jiného. Avšak když se někoho zeptáme, proč se Vánoce vůbec slaví, většina lidí odpoví, že se narodil Ježíš Kristus v Betlémě.
 


Zápis dětí do mateřských škol Hornická, Hrabinská, Ostravská

Upozorňujeme zákonné zástupce dětí, o jejichž umístění do některé z našich mateřských škol mají zájem, že zápisy se konají ve všech zmíněných mateřských školách ve dnech 25. a 26. března 2013 vždy od 8.00 do 16.00 hod.

Bližší podrobnosti ještě zveřejníme.

Rudolf Fiedler, ředitel


Výroba lampionů

VÝROBA LAMPIONŮ
Nastává předvánoční čas. Děti se těší na dárky od Ježíška. Co když nás nenajde?
Tak mu na tu dlouhou cestu posvítíme.
Děti polepily skleničky barevnými kousky papíru a tím vytvořily malé lampiony.
Na pomoc jsme si pozvali starší sourozence, bratrance či sestřenice. Dílo se podařilo.
 


Návštěva městské policie

NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ POLICIE
Městská policie Český Těšín připravila pro děti mateřských škol cyklus preventivních besed.
Děti se dozvěděly, co je pro ně bezpečné a co ne a jak se zachovat v krizových situacích.
Policejní preventistky vyzkoušely jednání dětí v modelových situacích.
 


Malování draků

Návštěva našich školáků nás vždy těší. Školní družina připravila pro naše děti
velké obrázky, které společně vymalovali.
 


Ozdravný pobyt v Koňákově

OZDRAVNÝ POBYT V KOŇÁKOVĚ
Ve dvou týdnech od 23. října do 2. listopadu 2012 prožily naše děti příjemné chvíle v přírodě venkovského Koňákova. Počasí nám přálo, a tak jsme mohli s dětmi prozkoumávat okolí a poznávat krásy podzimní přírody.
 


Ředitel školy odpovídá

Ředitel školy obdržel v poslední době několik dotazů na to, zda je možné, aby rodiče v případě dlouhodobé neúčasti (nemoc, dlouhý pobyt mimo bydliště apod.) svého dítěte požádali o snížení či prominutí úplaty (školného). Ředitel na dotazy touto cestou odpovídá.

V současné době příslušná zákonná a podzákonná norma přesně vymezuje, v kterých případech je možné o snížení či prominutí úplaty požádat. Dlouhodobá neúčast dítěte mezi ně nepatří, vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění, s tím nepočítá. Z uvedených důvodů proto zákonným zástupcům právní nárok nevzniká. Řediteli to ale - za určitých okolností hodných zvláštního zřetele - umožňuje školský zákon. Ředitel školy tak např. postupuje v době hlavních prázdnin, kdy rodičům umožňuje požádat o snížení úplaty za nedocházku dítěte do mateřské školy v době prázdnin. V jiných případech ředitel školy zatím o snižování či promíjení úplaty neuvažuje.

Bližší podrobnosti stanovování úplaty v mateřských školách na Hornické ul., Hrabinské ul., Ostravské ul. řeší nová Vnitřní směrnice č. 18/2012, úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole. Tato směrnice bude v nejbližších dnech v plném znění zveřejněna i na internetových stránkách školy.


Výsledky soutěže o budoucí logo školy

Dne 18.10. 2012  proběhla schůzka poroty, která ve složení R. Fiedler (ŘŠ), H. Warcopová (ved. ped.), A. Waszková (ved. MŠ), J. Choborová (ved. ŠD), L. Slováková (ved. ŠŽS) rozhodovala o tom, jak by mělo vypadat budoucí logo Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace. Porotě se nejvíce líbily návrhy paní Kateřiny Sekulové a paní Dagmar Novákové, které se nejvíc přiblížily zadávacím požadavkům. Potěšující byla také účast žáků, především dětí z pracovišti na Slezské ul.  Vítězkou nakonec porota prohlásila p. Kateřinu Sekulovou. Její návrh bude nyní předán odborníkům z oblasti IVT, aby na základě doplňujících připomínek poroty připravili návrh loga v elektronické podobě.

Výsledky:
Absolutní pořadí:

1. Mgr. Kateřina Sekulová

2. Mgr. Dagmar Nováková

3. Mgr. Zuzana Kaczmarczyková

Především žákovské návrhy budou vystaveny ve vestibulu ZŠ Slezské.

Přinášíme vítězný návrh.