PODZIM V MŠ


Babí léto je tady! Listí, barvy, vítr, draci, ospalé, ale přece krásné sluníčko! A my toho můžeme být součástí!


PTÁČEK NEPTÁČEK

 
Stejně jako loni máme možnost navštěvovat scénické čtení v Městské knihovně. Děti z první třídy měly možnost zhlédnout pohádku o Ptáčkovi Neptáčkovi.


Narozeninové koruny


Každoročně maminky vyrábějí svým dětem narozeninové koruny.
Jsou krásnými dárky pro děti a ozdobou každé třídy.


Nový školní rok


Ani o prázdninách jsme nezaháleli a ve dnech uzavření MŠ jsme pracovali na zkrášlení a vylepšení prostředí naší MŠ.
Rekonstrukce osvětlení, malování tříd a heren a v 1. třídě výměna koberce – to vše zpříjemnilo nástup do nového školního roku.


Třídní schůzky - termíny

 

3.9. 2019
15:45 pro třídu děti mladší 3 let - 3. třída
5.9. 2019 15:45 pro třídy dětí 3 - 6 let - 1. a 2. třída

 


Rozloučení s předškoláky


Školní rok se blíží ke svému závěru... a to s sebou přináší i loučení s předškoláky. To letošní proběhlo na zahradě MŠ v pátek 21. 6.
Děti se na chvíli proměnily v "košiláčky", a daly tak všem nahlédnout do tajů ukládání se ke spánku v MŠ.
Po úvodním programu a rozloučení s jednotlivými předškoláky už na všechny netrpělivě čekal Hopsalín se svými hrami, tanečky a s balónky. Nechyběl skákací hrad ani spousta občerstvení, které nachystaly naše starostlivé maminky a babičky. Mnozí si také opekli párky nebo zahráli fotbal.


Oslava Dne tatínků


Dne 11. 6. navštívili naši MŠ tatínci - čekala nás společná oslava jejich svátku.
Po úvodní písničce se děti spolu s tatínky rozběhly po zahradě - všichni hledali mapy, které ukazovaly směr dalšího putování. Děti, ale i tatínky čekala dobrodružná cesta s několika úkoly. Na závěr oslavy nesmělo chybět tradiční opékání párků.


Pokusy


Každé čtvrté pondělí se druhá třída naší MŠ mění v badatelskou laboratoř plnou zajímavých pokusů. Tentokrát naši předškoláci v roli vědců přemýšleli nad tím, proč se barvy v mléce bojí jaru.


Plavání

 
Stejně jako v minulých letech, čekalo i letos děti první a druhé třídy plavání na krytém bazéně ve Svibici. Užili si nejen spoustu vodní radovánek v bazéně, ale měly možnost navštívit i saunu.