Zápis do mateřských škol (jejichž činnost vykonává ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina) pro 2019/2020

 Ředitel ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost mateřských škol na Hornické ul., Hrabinské ul. a Ostravské ul., oznamuje, že zápisy do těchto mateřských škol se po projednání se zřizovatelem pro školní rok 2019/2020 uskuteční ve dnech 6. a 7. května 2019 v příslušné mateřské škole.

Mgr. Bc. Zajac Richard, ředitel organizace


Procházka k přehradě

V pátek 8. 2. jsme se vydali na procházku kolem Těšínské přehrady. Procházka byla zakončením týdne, kdy jsme si vyprávěli o tom, jak můžeme zvířátkům v zimě pomáhat. Společně jsme jim donesli žaludy a kaštany, na stromy jsme pověsili vyrobené rolky s dobrotami pro ptáčky, a pozorně se dívali, jestli nějaká zvířátka zahlédneme. Měli jsme radost, že jsme mohli zvířátkům donést alespoň něco malého na zub… a nakonec na nás vykouklo i zvědavé sluníčko, které se nejdříve schovávalo za mraky!


S páťáky na zahradě MŠ

Na začátku února nám školkovou zahradu zasypal nový sníh. Užít jsme si ho mohli spolu s naší návštěvou – s žáky z páté třídy ZŠ Ostravská, kteří k nám v úterý 5. 2. zavítali spolu s paní učitelkou Kielarovou… a přestože sníh příliš nelepil, zvládli jsme postavit i sněhuláky!


Karneval

A je to tady! Karnevalová sezona a s ní i náš Tykadlový karneval, na který jsme se dlouho těšili! A bylo taky proč – nechyběla polonéza, představení krásných masek, společné tančení, hry nebo výborné občerstvení! Karnevalové dopoledne jsme si opravdu jak se patří užili!


Scénické čtení

V pátek 11. ledna jsme zamířili do knihovny na Havlíčkově ulici. Opět si pro nás paní knihovnice a pan knihovník připravili zajímavé scénické čtení s názvem „Jako ty“. I tentokrát se jednalo o příběh, který nás nejen pobavil, ale i poučil – každý jsme jiný, máme svá omezení, ale i přednosti. Pokud naše síly spojíme, bude nám spolu na světě dobře!


Exkurze na MÚ

Na začátku roku 2019 jsme si byli prohlédnout nádherný betlém v přízemí MÚ Český Těšín. Paní starostka Mgr. Gabriela Hřebačková nás přivítala a pozvala nás na exkurzi budovy MÚ. Velmi příjemně bylo v kanceláři paní starostky, zvláště se sladkou odměnou. Moc se nám to líbilo. Děkujeme.


Přišla zima

S příchodem nového roku k nám zavítala paní Zima! A my si ji i s jejím sněhovým závojem pořádně užili!


Vánoční setkání

Několik dní před Vánocemi k nám do školky zavítali rodiče. Čekalo nás totiž vánoční posezení a s ním i dětmi zdramatizovaný Vánoční příběh o narození Ježíška. Společně jsme si zazpívali koledy, pomlsali si na výborném cukroví (děkujeme, maminky), a zatančili na vánoční melodie.


Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte poplatníka v předškolním zařízení

 Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte poplatníka v předškolním zařízení

za zdaňovací období 2018 v souladu se Zákonem o daních z příjmu je k vyzvednutí v MŠ pro zákonné
zástupce dětí od 29.1.2019, které navštěvují mateřskou školu.
Potvrzení pro zákonné zástupce dětí, které ukončily docházku v MŠ Ostravská k 31.8.2018 je
potvrzení k vyzvednutí v MŠ Ostravská.

V Českém Těšíně dne 28.1.2019                                                        Marie Bieleszová, hlavní provozní


Návštěva MŠ Ostravské ve ŠD Ostravská

 Ve středu 23. 1. 2019 jsme u nás ve školní družině přivítali děti z mateřské školy Ostravská. Propojení školní družiny s mateřskou školou se během školního roku děje několikrát a to formou různých společných akcí. Naši žáci se rádi setkávají se svými malými kamarády a bývalými učitelkami. Tentokrát přišla mateřská škola v době vyučování a hernu měla celou pro sebe. Podívejte se na fotečky malých, jak si hrají - hra je přece nejdůležitější práce!