Posezení s maminkami


Druhou neděli v květnu měly svátek naše maminky. Připravili jsme si pro ně přáníčka a dárky, a těšili se na společné posezení v MŠ.
Byl to opravdu krásně strávený čas, kdy byly třídy MŠ plné andělů. Ptáte se proč? Vždyť každá MAMINKA je anděl bez křídel!


Požární poplach


13. května proběhl v naší MŠ cvičný požární poplach. Všechny třídy se po vyhlášení poplachu urychleně přesunuly na zahradu MŠ. Tam nás po chvíli přiběhli zachránit hasiči. Následovala prohlídka hasičského vozu a jeho příslušenství.


Kozí farma

V druhém týdnu měsíce května jsme vyrazili na výlet na Kozí farmu do Havířova. Počasí nám moc nepřálo, ale přesto jsme si netradiční dopoledne moc užili! Měli jsme možnost nakrmit koně, kravičku i kozu, viděli jsme malá roztomilá kůzlátka, pohladili si kozla, slepici i husu, procvičili si názvy zvířecích mláďátek, podojili papírovou kravičku, posadili se do traktoru a proběhli se po pastvině. Odjížděli jsme špinaví až za ušima, ale šťastní a spokojení!!!


Loučení se zimou

 Mrňousci se loučí se zimou a vynášejí Moranu do řeky Olzy.


Zimo, zimo, jdi už pryč…

 S Mrňousky jsme opět zašli otevřít klíčem jara les Hrabina.


Mrňousci Mikulášci

 Mrňousci Mikulášci jdou na vánoční výstavu do Základní školy.