VÝLET PŘEDŠKOLÁKŮ


V polovině června jsme se vydali s předškoláky na výlet. Čekala nás trasa z Mostů u Jablunkova do Bocanovic. Cestou jsme posvačili, postavili domečky pro lesní skřítky nebo zvířátka, pozorovali okolní přírodu a zhluboka dýchali čerstvý vzduch. Společný čas v přírodě jsme si moc užili!!!


POKUSY S VODOU


Taky v červnu jsme si s předškoláky vyzkoušeli několik pokusů - tentokrát to byly pokusy s vodou. Jak jinak, když nám počasí tak přálo  :)!


Vyhodnocení zápisu do MŠ

 Vážení zákonní zástupci,
děkujeme za Váš zájem o vzdělávání v našich mateřských školách.

Na základě výsledků přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání Vás žádáme o vyzvednutí evidenčního listu dítěte v příslušné MŠ, vyplnění požadovaných údajů a potvrzení lékařem. Uvedené dokumenty odevzdejte do příslušné MŠ do 30. 6. 2021.

Děkuji za spolupráci a přeji všem pevné zdraví.

Mgr. Richard Zajac
ředitel ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina, p.o.


NÁVŠTĚVA V ZŠ


S dětmi jsme měli možnost navštívit ZŠ Ostravskou, kterou mnoho předškoláků bude následující rok navštěvovat. Pedagogové ZŠ si pro nás připravili zajímavé úkoly, děti si vyzkoušely také práci s interaktivní tabulí. Pomocí online hovoru jsme se spojili s žáky, kteří se učili distančně. Nejen pro předškoláky to byl zajímavý a zábavný čas! Děkujeme pedagogům ZŠ za přijetí a přípravu aktivit.


VÝLET NA SKALKU


S dětmi jsme využili krásného počasí a vyrazili jsme na výlet na Skalku. Po cestě jsme měli možnost pozorovat spoustu hmyzích kamarádů, posilnili jsme se svačinkou, hledali jsme turistické značení, a vyprávěli si u toho různé příhody. Prožili jsme opravdu nádherný společný den v přírodě.


INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÝCH ŠKOL OD 10. KVĚTNA 2021

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách
a školských zařízeních, s účinností od 10. 5. 2021 oproti současnosti mění následující:

Mateřské školy budou otevřeny pro všechny děti bez povinnosti jejich testování.
Děti nemusí nosit ochranný prostředek po celou dobu v mateřské škole.

Bc. Anna Waszková
zástupce ředitele pro MŠ

 


Platba - školné

 Vážení rodiče, zákonní zástupci,

na základě Vašich častých dotazů ohledně plateb školného informujeme:

  •  za období uzavření MŠ z důvodu pandemie COVID-19, budou uhrazené platby školného vráceny vzhledem k délce uzavření MŠ
  •  děti s povinnou předškolní docházkou úplatu za vzdělávání nehradí
  •  děti zákonných zástupců vybraných profesí (IZS), které navštěvují MŠ, úplatu za vzdělávání hradí v plné výši
  •  v době prázdninového provozu (červenec – srpen) podle vyhlášky 14/2005 Sb. § 3 není provoz MŠ přerušen po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, z tohoto důvodu zůstává úplata za vzdělávání v MŠ ve stejné výši

Máte-li dotazy ohledně Vašich plateb nebo nedoplatků, obracejte se, prosím, na sekretariát školy
p. Andreu Solowskou - solowska@zsostravska.cz

V případě dotazů k úhradě plateb za předškolní vzdělávání se obracejte na p. Annu Waszkovou - waszkova@zsostravska.cz

Bc. Anna Waszková
zástupce ředitele pro MŠ