Tiskopisy ke stažení

Tiskopisy ke stažení

Vážení rodiče, zákonní zástupci!
K zrychlení spolupráce s vámi, jsme připravili na naše www stránky k volnému stažení většinu předtisků, které naše škola ve správním řízení používá. Jsou to tyto a naleznete je pod následujícími čísly v přílohách:

01:     Žádost o přijetí do mateřské školy

02:     Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (žádost je třeba mít u zápisu do 1. roč.).

03:     Zápisový lístek do školní družiny

04:     Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (týká se dítěte, které v roce zápisu nedovrší šesti let).

05:     Žádost o odklad školní docházky

06:     Žádost o dodatečný odklad školní docházky

07:     Žádost o individuální vzdělávací plán pro dítě

08:     Žádost o souhlas s přestupem dítěte z jiné školy

15: Žádost o prominutí úplaty za vzdělávání v mateřské škole

16:     Formulář žádosti o podávání medikace

17:     Žádost o uvolnění z výuky tělesné výchovy nebo jiného předmětu

25A:   Přihláška ke studiu na střední škole - strana 1
25B:   Přihláška ke studiu na střední škole - strana 2

26A:   Přihláška ke studiu na střední škole s talentovou zkouškou - strana 1
26B:   Přihláška ke studiu na střední škole s talentovou zkouškou - strana 2

51:     Přihláška ke stravování ve školní jídelně Zelená (jídelna základní školy)