Tiskopisy ke stažení

Tiskopisy ke stažení

Vážení rodiče, zákonní zástupci!
K zrychlení spolupráce s vámi, jsme připravili na naše www stránky k volnému stažení většinu předtisků, které naše škola ve správním řízení používá. Jsou to tyto a naleznete je pod následujícími čísly v přílohách:

01:     Žádost o přijetí do mateřské školy

02:     Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (žádost je třeba mít u zápisu do 1. roč.).

03:     Zápisový lístek do školní družiny

04:     Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (týká se dítěte, které v roce zápisu nedovrší šesti let).

05:     Žádost o odklad školní docházky

06:     Žádost o dodatečný odklad školní docházky

07:     Žádost o individuální vzdělávací plán pro dítě

08:     Žádost o souhlas s přestupem dítěte z jiné školy

15: Žádost o prominutí úplaty za vzdělávání v mateřské škole

16:     Formulář žádosti o podávání medikace

17:     Žádost o uvolnění z výuky tělesné výchovy nebo jiného předmětu

25A:   Přihláška ke studiu na střední škole - strana 1
25B:   Přihláška ke studiu na střední škole - strana 2

26A:   Přihláška ke studiu na střední škole s talentovou zkouškou - strana 1
26B:   Přihláška ke studiu na střední škole s talentovou zkouškou - strana 2

51:     Přihláška ke stravování ve školní jídelně Zelená (jídelna základní školy)

PřílohyVelikost
01_Přijetí do MŠ_13_03_08 přihláška.doc40.5 KB
02_Přijetí do ZŠ_a.doc38.5 KB
03_Zápisový lístek_ŠD_13_03_08.doc46 KB
04_Přijetí do ZŠ_mladší dítě_a.doc34 KB
05_Odklad školní docházky_a.doc33 KB
06_Dodatečný odklad školní docházky_13_03_08.doc33 KB
07_IVP_13_03_08.doc31.5 KB
08_Přestup z jiné školy_13_03_08.doc33.5 KB
15_Osvobození od úplaty v MŠ_13_03_08.doc31.5 KB
16_Formulář žádosti o podávání medikace.doc25.5 KB
17_Žádosti o uvolnění z tělesné výchovy_14_10_14.doc31 KB
25A_Prihlaska_SŠ_denni studium_strA.xls54 KB
25B_Prihlaska_SŠ_denni studium_strB.xls54 KB
26A_Prihlaska_SŠ s talentovou zkouškou_strA.xls54 KB
26B_Prihlaska_SŠ s talentovou zkouškou_strB.xls54 KB
51_Přihláška_Zelená_a_16_08_24_0.doc32 KB