Porucha internetového připojení v MŠ Hornická

Informujeme o tom, že při stavebních pracích v MŠ na Hornické ul. došlo prováděcí firmou k přeseknutí kabelu. Není proto nyní možné s MŠ použít emailového spojení. Na odstranění závady pracujeme. Žádáme vás proto, abyste v případě potřeby volali na telefonní čísla MŠ Hornická nebo na telefonní číslo vedoucí MŠ p. Bystroňové 605285310. Využít můžete dočasně i soukromý email vedoucí MŠ durinova.jarmila@seznam.cz.