Arabský svět

Do knihovny při ZŠ Slovenská chodíme se staršími dětmi velmi rádi. Jednak je to pěkná procházka, ale především knihovnice paní Stránská připravuje opravdu poutavé besedy. Tentokrát nás pozvala na prezentaci, která seznamuje žáky se životem, náboženstvím a kulturními zvyky arabského světa. Sever afrického kontinentu a blízký východ sama navštívila. Děti měly možnost vyzkoušet si budování jednoduché pelešárny, obléci si arabský oděv a za poslechu orientální hudby účastnit se stolování.