Březen 2017

Březen 2017

Pěkné, teplé počasí nás vytáhlo ze třídy na čerstvý vzduch. Pozorovali jsme s dětmi probouzející se přírodu v okolí školy. Na hřišti jsme si zahráli první fotbal. Protože březen je měsícem knihy, v pracovních činnostech jsme si vyrobili záložku a také včelku z barevného papíru. Lukášek nás naučil jednoduchou květinovou výzdobu. Když myslíme na jaro, myslíme na výsadbu semen, pěstování rostlin a květin. Pro letošní jaro jsme si připravily experiment s travním osivem. I ty nejmladší děti mohou zkoumat a pozorovat růst trávy ve třídě. Vyrobili jsme si Travňáčka, který je jednoduchý a perfektní pro vědecký experiment.
Na Noc s Andersenem jsme se také náležitě připravili. Naučili jsme se kreslit komiks a vyzdobili jsme družinu obrázky hrdinů z časopisu Čtyřlístek. A samozřejmě jsme četli a seznámili se s jejími hrdiny. Maminky pro děti připravily skvělé dobroty, všem jim moc děkujeme!

Vychovatelka Taťána Kotásková