Interaktivní tabule

Od března mají družinové děti ve třetím oddělení zabudovanou interaktivní tabuli. Mohou na ni procvičovat program 3D malování a jiné aplikace. Třídu využívají také vyučující na 1. stupni se svými žáky při výuce.