Jarní dílničky

Jarní dílničky

První týden v dubnu jsme pozvali naše rodiče do školní družiny, kde si mohli se svými dětmi vymalovat velikonoční vajíčka a vyrobit košíček. Aprílové počasí neodradilo maminky, tatínky, sourozence a babičky, aby si vyšetřili trochu volného času. Po dva dny se prostředí, kde děti ve škole tráví svůj volný čas, zaplnilo asi šedesáti lidmi. Někteří zavzpomínali, jak vypadala škola před dvaceti lety, kdy ji sami navštěvovali. Děkujeme všem zúčastněným za příjemné odpoledne a těšíme se na příští společná setkání.

Vaše vychovatelky