Jarní dílničky

Velikonoční dílničky pro děti a jejich rodiče probíhaly poslední tři dny před jarními svátky. Rodiče si mohli vyzkoušet zdobení vyfouklých vajec - kraslic - různou technikou. Lihový fix jistě každý zná od dětství. Nyní jsme ho směle využili ke zdobení vajec. Nezapomněli jsme ani na tradiční voskovou techniku. Děkujeme všem zúčastněným za přízeň!