Klub ICT

Od pololetí letošního školního roku mají možnost žáci navštěvovat v rámci školní družiny kroužek počítačové gramotnosti. Probíhá každý čtvrtek a je určen pro žáky druhých tříd ZŠ. V prvních hodinách si osvojovali ovládání periferního zařízení. Děti následně dostanou k dispozici tablety, kde se seznámí s různými aplikacemi.