Knihovnická lekce v knihovně / 1.oddělení ŠD/


Naše paní knihovnice si pro nás tentokrát připravila samé chytáky. Děti vymýšlely nová slova při hře Ztracená slova nebo procvičovaly paměť při výletu do ZOO. Také zbyl čas na prohlížení a zapůjčení pěkných knížek.