Kozí farma


Děti 2. a 3. oddělení se ve dnech 29. 9. 2020 a 30. 9. 2020 zúčastnili exkurze na Kozí farmu v Havířově-Dolní Suché. Děti byly seznámeny s chodem takové farmy. Exkurze začala krmením slepic, hus a kačen. Poté se děti dozvěděly něco o včelaření, nakoukly do prázdného včelího úlu. Poslední část exkurze byly kozy. Děti krmily kozla a poté i kozu Elišku, kterou i některé z dětí zkoušely podojit.