Proběhla Noc s Andersenem

Nocování ve školní družině
V pátek 4.4. 2014 se sešlo 20 dětí ve školní družině, aby zde prožily „Noc s Hansem Christianem Andersenem“. Pro děti byl připraven bohatý program, na kterém se spolu s vychovatelkami ŠD podílelo pět děvčat deváté třídy a osm děvčat a chlapců osmé třídy a také paní učitelka Činčalová. Začalo se složením slibu a četbou pohádky „Mořská panna“. Následovaly soutěže, které byly spojeny s knihami. Po absolvování všech soutěží se vydaly na stezku odvahy, kdy děti chodily ve dvojicích podle šipek a musely překonávat různé nástrahy a také překonat svůj strach. Po večeři se opět vrátily ke knihám a přečetly si „Komisaře Vrťapku“. Následovala večerní hygiena, stlaní spacáků a zhlédnutí pohádky „Císařovy nové šaty“. Ráno děti společně chystaly snídani, uklízely a také dostaly pamětní průkaz jako upomínku na strávenou noc v ŠD.
Touto cestou bych chtěla za vychovatelky poděkovat všem, kdo se podíleli na programu a také maminkám, babičkám a všem těm, kteří připravili dětem občerstvení.
          Michaela Krupová, vedoucí ŠD