Projektový den 10. 12. 2019


Děti z 3. oddělení společně s paní kuchařkou připravovaly nepečené vánoční cukroví. K práci využily školní kuchyňku, kde si připravily, vymodelovaly a téměř snědly všechny dobroty!