Advent

 Příprava a očekávání na příchod VÁNOC je vidět všude kolem nás. I děti školní družiny se o adventním čase snažily školní družinu vánočně zvelebit. Jejich výrobky jste mohli vidět na Vánočním jarmarku nebo ve vestibulu školní družiny.