Atletický trojboj 2014

Ve středu 24.9.2014 si děti ve školní družině poměřily své síly a dovednosti ve sportovních disciplínách. Protože nám počasí nepřálo, atletický trojboj proběhl ve školní tělocvičně, kde byly děti rozděleny do tří věkových kategorii a také do kategorií chlapci a dívky. První disciplínou byl hod medicimbalem do dálky, druhou skok snožmo z místa a posledn disciplínou byl sprint. Z každé kategorie byli oceněni tři nejlepší sportovci věcnou cenou a všichni zúčastnění sportovci obdrželi sladkou odměnu.