Atletický trojboj ve školní družině

Atletický trojboj v ŠD Letos jsme naplánovali závody v atletickém trojboji na středu 23.9.2015. Počasí nám přálo a za teplého podzimního dne jsme sportovali na školním hřišti ZŠ Slezská. Děti si poměřily své síly v těchto disciplínách: skok z místa, hod kriketovým míčkem a běh na 50 m. Velké nasazení, sportovní chování a vůle zvítězit nás provázela celým atletickým trojbojem. Soutěžící byli rozděleni do tří věkových kategorií a také do kategorií chlapci a dívky. Všichni výherci obdrželi věcnou cenu a diplom a nejlepší sportovci byli navíc odměněni medaili. Všichni zúčastnění získali sladkou odměnu.