Den Země – 16.4.2019

V úterý 23.4.2019 se uskutečnil ve školní družině projektový den motivovaný svátkem DNE ZEMĚ.

Děti pracovaly s odpadovým materiálem, procvičily si třídění odpadu,...

Co vše Zemi prospívá a ničí ji, si žáci vyzkoušeli vypracovat na modelu Země. Pro děti byly také připravené kvízy, které se týkaly dopadu ničení životního prostředí. Na konci projektového dne obdrželi žáci jedlý papír v podobě 1000kč a sladkou odměnu.