EKO zahrada

V EKO zahradě získala ŠD EKO koutek – záhonek, o který se děti starají. Můžete porovnat z předchozích fotodokumentací na webových stránkách, jak děti během měsíce zkrášlily svůj EKO koutek. Malí pěstitelé přinášeli z domácích zahrádek bylinky a květiny. Drobné skalničky dokoupila ŠD. Ve dvou sluníčkových paprscích nám chybí ještě zasadit nějaké bylinky, ale to jistě do konce školního roku zvládneme. Děkujeme rodičům za poskytnutí bylinek do EKO koutku- záhonu. Děkujeme panu školníkovi a panu správci za pomoc při realizaci EKO záhonu.