EVROPA


První kontinent k celoroční hře „Cesta kolem světa“ EVROPA je za námi. Děti se o Evropě dověděly spoustu zajímavostí, které doplnily sportovní disciplíny: OLYMPIÁDA, NETRADIČNÍ HRY, PARALYMPIÁDA. Nechyběly také úkoly výtvarné a pracovní. K Řecku si děti vyrobily Olympijský oheň a k Římu si dívky vyrobily zlaté náramky a chlapci římský věnec.
Na Zeměkouli je již znázorněna Evropa. Nyní nás čeká další kontinent - ASIE, který nás bude provázet následující dva měsíce.